KAW utökar satsningen på Wallenberg Wood Science Center

Utökade satsningen på WWSC är en del av Knut och Alice Wallenbergs stiftelses storsatsning på hållbara material. Fortsättningen av WWSC får nu 380 MSEK från stiftelsen för sin forskning på framtidens skogsbaserade material.