Treesearch Board of Directors

Treesearch’s Board of Directors consists of representatives from Treesearch’s academic and industrial partners. The Board decides on the activities and will, through its decision making, work for the benefit of Sweden in the area.

Anna Bergquist

Anna Bergquist

Executive Vice President, Strategy, Sustainability and Innovation
Ahlstrom-Munksjö

Ulf Maxén

Ahlstrom-Munksjö

Magnus Wikström

BillerudKorsnäs
Ordförande

Pernilla Ståhle

Director Product Management & Development
BillerudKorsnäs

Anders Palmqvist

Chalmers vicerektor för forskning och forskarutbildning
Chalmers

Maria Abrahamsson

Director Area of Advance Materials Science
Chalmers
Anders Noren

Anders Norén

Chef utveckling
Holmen

Hannes Vomhoff

Senior Research Manager
Holmen
Micael Lindström

Mikael Lindström

professor
KTH

Lars Wågberg

Professor
KTH
Representant för WWSC, adjungerad

Annika Stensson Trigell

Vicerektor för forskning
KTH

Per Dannetun

Forskningsdirektör, Biträdande universitetsdirektör
Linköpings universitet
Ola Wallberg

Ola Wallberg

Universitetslektor
Lunds Universitet

Viktor Öwall

Dekan vid Lunds Tekniska Högskola
Lunds universitet
Magnus Norgren

Magnus Norgren

Professor
Mittuniversitetet

Kaarlo Niskanen

Professor
Mittuniversitetet
Lars-Peter Lindfors

Lars-Peter Lindfors

Senior Vice President
Neste

Jan-Erik Nordström

R&D Partner and Consortia Manager
Neste
Jerker Jäder

Jerker Jäder

Forskningschef
SCA
Katarina Karlström

Katarina Karlström

Manager External R&D
SCA R&D Centre

Göran Ståhl

Dekan vid fakulteten för skogsvetenskap
SLU

Karin Holmgren

Rektor
SLU
Henric Brage

Henric Brage

Manager Process and Product Development
Södra

Catrin Gustavsson

Chef för Innovation och Nya affärer
Södra
Mikael Hannus

Mikael Hannus

Vice President Group Innovation and R&D
Stora Enso
Emma Östmark

Emma Östmark

R&D Manager Bio-based fibers and films
Stora Enso
Mats Qvarford

Mats Qvarford

Program Manager Tetra Pak Packaging Solutions
Tetra Pak
Katarina Jonasson

Katarina Jonasson

Sr Board Specialist
Tetra Pak Packaging Solutions AB