TREESEARCH logotype 2 black

Back to all projects 

Cellulosa för bionedbrytbara, töjbara och elektriskt funktionella tillämpningar

Treesearch research themes:

Project partners:

Funding:

Status:

Projektet fokuserar på kompositmaterial med nanocellulosa, modifiering och regenerering av cellulosa, samt elektriskt ledande polymerer för biovänliga tillämpningar inom flexibel elektronik och energilagring.

Project leader:

Project period: