Formas

Biomassa från Salix för en biobaserad ekonomi

Målet med projektet är att studera alternativa användningsområden av biomassa från salix, t.ex. som råvara för produktion av biobränslen och av nya biokemikalier. Salix är en snabbväxande gröda med hög biomassaproduktion. För att förstå möjligheten att använda salix som råvara i olika processer behöver vi studera hela odlingssystemet hos salix inklusive både ovan- och underjordsprocesser. …

Biomassa från Salix för en biobaserad ekonomi Läs mer »

Recyclable and Creep Resistant Polyethylene – through Transient Cellulose Networks

Plastics enhance almost every aspect of human life from food consumption to medical care and even energy production. However, the often superficial use of plastics means that a large fraction of this versatile class of materials is not recycled but, instead, burned for energy recovery, buried as waste in landfills, or worst case simply discarded …

Recyclable and Creep Resistant Polyethylene – through Transient Cellulose Networks Läs mer »

Fundamental understanding of the moisture uptake in modified wood

The use of wood and wood based materials in moist environments is limited because of these material’s susceptibility to decay fungi.  The durability thus needs to be improved, which can be achieved by chemical wood modification. The exact mechanisms behind the increased durability of modified wood is however not known, but the lowered moisture content is …

Fundamental understanding of the moisture uptake in modified wood Läs mer »

New bio-based packaging and engineering plastics

The project is focused on the chemical design and development of new monomeric building blocks from lignin and cellulose feedstocks. These building blocks mainly include different cyclic diols, diesters, diamines, etc, to prepare mechanically rigid and thermally stable bio-based thermoplastics for use as high-performance packaging and engineering plastics.

Terpene based materials

The project focuses on the polymerization of biopolymers using molecular building blocks from renewable sources, mainly using on monomers containing cycling subunits.

The role of water availability in fungal degradation of lignocellulosic materials

We need to increase the use of lignocellulosic materials in all sectors in society, e.g., both as construction materials and as feedstock for the chemical industry. The possiblilty of such an increase is dependent on whether we can make construction materials more durable by eco-friendly methods, and the lignocellulosic feedstock easier to degrade in the …

The role of water availability in fungal degradation of lignocellulosic materials Läs mer »

Durable water-, oil- and soil repellent wood for outdoor applications via smart surface modification

Syftet med detta projekt är att förbättra hållbarheten utomhus av trä och biokompositmaterial för fasadmaterial samt utemöbler med hjälp av robust ytmodifiering som avvisar vatten, oljor och smuts. Vår nya idé bygger på användning av hållbara komponenter och skalbara processer. Vetenskapliga och tekniska mål är att formulera en halvtransparent beläggning för trä för att skydda …

Durable water-, oil- and soil repellent wood for outdoor applications via smart surface modification Läs mer »

Design av fuktokänsliga biobaserade syrgasbarriärer genom att systemtiskt korrelera biopolymernas molekylstrukturna till barriärfunktionen

The total Swedish export income from packaging and forest-based products is more than 11%. Our forest is a renewable resource that can be used to produce and develop more sustainable packaging materials with decreased climate stress compared to today’s fossil ones or aluminum foil. But, the replacement of fossil based materials with bio-based counterparts is …

Design av fuktokänsliga biobaserade syrgasbarriärer genom att systemtiskt korrelera biopolymernas molekylstrukturna till barriärfunktionen Läs mer »

Hydrotropisk fraktionering av ved

De första steget i ett bioraffinaderi bygger på fraktionering av biomassan för att utvinna de individuella byggstenarna. Beroende på typ av vedråvara och önskade produkter kan fraktioneringen av biomassan utformas på olika sätt. Inom projektet utvecklas en process för fraktionering av lövved baserat på en kombination av processer som först extraherar hemicellulosan med en ångförbehandling …

Hydrotropisk fraktionering av ved Läs mer »

Turning the cold NaOH(aq) into a powerful processing system for cellulose by utilizing its abundance of CO2 – a step towards sustainable textile processes

Today, there is an urge to meet the increased textile consumption by wood- and recycled cellulose textiles, based on new sustainable dissolution concepts for cellulose. Still, there are only few solvents capable of dissolving the intricate cellulose structure while being environmentally friendly and industrially viable. One of them, experiencing a renewed interest is undoubtedly cold …

Turning the cold NaOH(aq) into a powerful processing system for cellulose by utilizing its abundance of CO2 – a step towards sustainable textile processes Läs mer »