Vinnova

Assessment of the homogeneity of chemical modifications aimed for thermoplasticisation of cellulosic fibres

The strong driving force behind the sustainable biomaterial-based society is to replace the fossil fuel-based materials with renewable resources to for example address the climate change. Thermoplastic polymer products are used on a daily bases in every household and they need to possess the properties such as being ductile and formable. However, cellulosic materials do …

Assessment of the homogeneity of chemical modifications aimed for thermoplasticisation of cellulosic fibres Läs mer »

Study of the multiscale networks of hemicellulose hydrogels by scattering techniques

The aim of the project is to develop multifunctional soft materials (hydrogels) from hemicelluloses for biomedical and food applications. We combine chemo-enzymatic methods to modify the molecular structure of the hemicelluloses and to tailor their assembly and rheological properties. In this project we want to understand the assembly mechanisms that drive the gel formation upon …

Study of the multiscale networks of hemicellulose hydrogels by scattering techniques Läs mer »

Towards zero defects in packaging materials

Modern produktutveckling är till allt större del virtuell vilket innebär att datormodeller används för att förutspå en förpacknings beteende innan den existerar fysiskt. Fördelen med att använda datormodeller är att produktutvecklarna kan pröva nya ideer och koncept virtuellt utan att tillverka dyra fysiska verktyg samt att ledtiden från ide till produkt kan kortas avsevärt. Vidare …

Towards zero defects in packaging materials Läs mer »

Textilier från träd: Processoptimering genom röntgenspridningsanalys.

Den globala efterfrågan på textilfibrer ökar kraftigt, samtidigt som världens bomullsproduktion har stagnerat bland annat p.g.a. konkurrens om den odlingsbara arealen. Bomullsproduktion medför dessutom en stor belastning på miljön, och det finns starka incitament att ersätta både bomull, och den oljebaserade polyesterfibern, med ett mera miljövänligt och långsiktigt hållbart alternativ såsom cellulosa från trä. Idén …

Textilier från träd: Processoptimering genom röntgenspridningsanalys. Läs mer »

EPIC – elektro- och fotokatalys inducerat i papper

Den vanligaste metoden att framställa papper görs genom den så kallade Kraft-processen. I denna process tas olika komponenter bort från träet för att möjliggöra vidare framställning av högkvalitativ cellulosa och papper. En viktig del i Kraft-processen är den så kallade avlignifieringen. Under denna process öppnas cellulosaväggen och porer av storleken från 20 till 50 nanometer …

EPIC – elektro- och fotokatalys inducerat i papper Läs mer »

Transparenta, cellulosabaserade förpackningsmaterial med goda barriäregenskaper

I mark och hav ansamlas på grund av mänsklig aktivitet stora mängder plaster, ofta från påsaroch förpackningar. I värsta fall tar det flera hundra år för naturen att bryta ner dessa plaster.För att åtgärda denna miljöförstöring räcker det alltså inte bara att vi blir bättre på att återvinnaoch slänga vårt plastskräp på rätt sätt, utan …

Transparenta, cellulosabaserade förpackningsmaterial med goda barriäregenskaper Läs mer »

The effect of compaction parameters on the properties of high-deformable paper

This project addresses the challenges of producing high-deformable paper for 3D forming applications using the in-plane compaction process. Enabling 3D forming of advanced paper structures paves the way for complete elimination of plastic based packaging or partial replacement of plastic in multi-material packages, which aligns with current international strategies for a sustainable development of the …

The effect of compaction parameters on the properties of high-deformable paper Läs mer »

Adsorption av funktionella polymerer tillcellulosa i blekningssteget – ett sätt att utöka fibrernas egenskaper

The purpose of this proposed project is to suggest new pathways for the adsorption reactions to cellulose fibers in the bleaching step in the kraft pulp process. The long-term aim is to develop a flexible knowledge platform that can be used for designing functionalized surfaces of the cellulose fibers in the bleaching step, using by …

Adsorption av funktionella polymerer tillcellulosa i blekningssteget – ett sätt att utöka fibrernas egenskaper Läs mer »