Johan Larsbrink

Enzyme discovery and structure-function investigation of carbohydrate-active enzymes – new tools for biomass tailoring

The plant cell wall is a highly complex structure, and the main constituent of wood as a material. Microorganisms can break down essentially all parts of the cell wall with time, and their enzymatic strategies can today be utilized thanks to the advances in molecular biology and biochemistry. The enzymes can be used as highly …

Enzyme discovery and structure-function investigation of carbohydrate-active enzymes – new tools for biomass tailoring Läs mer »

Biokemisk omvandling av bark – en outnyttjad men rikligt förekommande resurs

Detta projekt syftar till att lägga en grund för ett effektivt nyttjande av bark via bioteknologiska metoder. Bark är en förnybar resurs som idag går till spillo i enorma mängder, då den räknas som en restprodukt utan värde. Barken innehåller en mängd komponenter som skulle kunna användas i energitillämpningar, och via biokemisk separation och nedbrytning …

Biokemisk omvandling av bark – en outnyttjad men rikligt förekommande resurs Läs mer »