Project leader: Per Larsson

Processability of modified fibres for complex shaped parts

There is a drive towards the use of single-component materials in different applications, for example in opening and closure of packaging products and in single use plastics (SUP). This opens up the possible use of cellulose-based products, but increases the demand for new modification strategies for fibres. Modifications aiming at improving their processability and final …

Processability of modified fibres for complex shaped parts Läs mer »

Transparenta, cellulosabaserade förpackningsmaterial med goda barriäregenskaper

I mark och hav ansamlas på grund av mänsklig aktivitet stora mängder plaster, ofta från påsaroch förpackningar. I värsta fall tar det flera hundra år för naturen att bryta ner dessa plaster.För att åtgärda denna miljöförstöring räcker det alltså inte bara att vi blir bättre på att återvinnaoch slänga vårt plastskräp på rätt sätt, utan …

Transparenta, cellulosabaserade förpackningsmaterial med goda barriäregenskaper Läs mer »