TREESEARCH logotype 2 black

Ahlstrom-Munksjö

EPIC – elektro- och fotokatalys inducerat i papper

Den vanligaste metoden att framställa papper görs genom den så kallade Kraft-processen. I denna process tas olika komponenter bort från träet för att möjliggöra vidare framställning av högkvalitativ cellulosa och papper. En viktig del i Kraft-processen är den så kallade avlignifieringen. Under denna process öppnas cellulosaväggen och porer av storleken från 20 till 50 nanometer …

EPIC – elektro- och fotokatalys inducerat i papper Läs mer »

Green wood  adhesives based on side-streams from the pulp industry

In this project we propose to explore the use of side-streams originating from the pulp industry as adhesive binders for wood-based materials. The proposed project, aiming at developing novel, formaldehyde-free, adhesives from renewable resources, brings together experts in polymer/adhesive/wood chemistry with experts on forest/wood products and has the ability to gain novel, fundamental knowledge while …

Green wood  adhesives based on side-streams from the pulp industry Läs mer »