TREESEARCH logotype 2 black

RISE

Structure-property relationships in lignin-based porous carbon materials for water purification

Good water quality is essential to human health, social and economic development, as well as the ecosystem. Industrialization and urbanization, together with the explosive population growth, have caused a great challenge for maintaining safe and clean water resources. Among many strategic and research activities for water protection, a direct approach is to develop biobased porous …

Structure-property relationships in lignin-based porous carbon materials for water purification Läs mer »

FibreFuse – Biobaserade kolfiber: Hur undviks att biobaserade kolfibrer fastnar i varandra under tillverkningen?

Att använda kolfibrer som armering i kompositer ger ett lättviktsmaterial som kan ersätta stål, aluminium eller glasfiber i många konstruktioner, t.ex. i fordonsindustrin eller till turbinbladen i vindkraftverk. Dessvärre är dagens kommersiella kolfibrer för dyra för många tillämpningar och även tillverkade av fossilbaserade polymerer. Lignin har länge ansetts vara en speciellt attraktiv kandidat som råmaterial …

FibreFuse – Biobaserade kolfiber: Hur undviks att biobaserade kolfibrer fastnar i varandra under tillverkningen? Läs mer »

Hållbara isoleringsmaterial för efterisolering av byggnader

Projektets huvudsakliga syfte är att utveckla teknik som kan bidra till att förbättra energieffektiviteten i de stora hyreshus som byggdes på 1960- och 1970-talet och bidra till att uppnå detta på ett hållbart sätt. Ambitionen är att utveckla ett isoleringsmaterial som är 100% biobaserat och återvinningsbart via kartongåtervinningen och därmed bidra till omställningen till en …

Hållbara isoleringsmaterial för efterisolering av byggnader Läs mer »

Smuts, olje- och vattenavvisande träytor

Detta är ett Formasfinansierat projekt 2018-2022 som har en doktorand vid KTH i samarbete med RISE och nu med Karlstads universitet. Doktoranden Haiyan Yin licade i november 2020 och fortsätter till doktor. Hon har publicerat två arbeten hittills, ett i Materials and Design och ett i Holzforschung.

Novel use of native cellulose in dispersions and functional biocomposites

This project supported by the FORMAS and Interreg Sverige-Norge specifically focuses on design and preparation of cellulose-based nanocomposites with added functionalities such as e.g. barrier, antimicrobial, catalytic and electronic properties, starting from water-based solutions of wood cellulose.

Hyper Inertia Micro-Fluidization (HIMF)

Hyper Inertia Micro-Fluidization is a fibre fibrillation process design platform that shifts process understanding into the focus for process design. The goal of HIMF is to capture leading mechanism in fibre fibrillation and destruction by in-situ observation and characterization of treated fibres. An essential element of HIMF is the modular design that allows for a …

Hyper Inertia Micro-Fluidization (HIMF) Läs mer »

Nanocellulose-polysaccharide hydrogels

In this project we investigate the impact of nanocelluloses (CNC and CNF) on the structure and mechanical properties of polysaccharide hydrogels such as pectin and hemicelluloses for food and pharma applications.

Durable water-, oil- and soil repellent wood for outdoor applications via smart surface modification

Syftet med detta projekt är att förbättra hållbarheten utomhus av trä och biokompositmaterial för fasadmaterial samt utemöbler med hjälp av robust ytmodifiering som avvisar vatten, oljor och smuts. Vår nya idé bygger på användning av hållbara komponenter och skalbara processer. Vetenskapliga och tekniska mål är att formulera en halvtransparent beläggning för trä för att skydda …

Durable water-, oil- and soil repellent wood for outdoor applications via smart surface modification Läs mer »

FORIC – Forest as a Resource Industrial Research College

FORIC (Forest as a resource industrial research college) is our industrial research school. Program manager is Prof. Per Engstrand. Coordinator for the research school is Dr. Olof Björkqvist. FORIC is financed by the Knowledge Foundation and a part of our research environment Transformative Technologies at Mid Sweden University. FORIC is a graduate school in close …

FORIC – Forest as a Resource Industrial Research College Läs mer »

Tunicap

The tunicap project aims to investigate how cellulose extracted from ocean living tunicates (swedish: sjöpungar) can be used in cellulose-based organic electronic components, especially supercapacitors. One of the project aims is comparison with forest-based cellulose and nanocellulose and understanding of the similarities and differences.