TREESEARCH logotype 2 black

Back to all projects 

AvanCell

Treesearch research themes:

Project partners:

Funding:

Status:

Visionen ar att med mindre modifieringar av dagens process ( och i stort sett med samma utrustning) kunna variera och styra några av massans nyckelegenskaper (så som fibernätverkets styrka, densitet och porositet) for att kunna möta kraven/specifikationerna som stalls hos nya cellulosabaserade produkter i en framtida alltmer differentierad marknad. Projektet kommer att utgå ifrån fiberlinjens slutsteg (blekning) med ma.I att ta fram ny kunskap for hur processmiljön och kemin i dessa steg kan utnyttjas for att förändra fiberns kemi, flexibilitet och interaktionsförmåga och därmed styra massans egenskaper.

Project leader:

Project period: