TREESEARCH logotype 2 black

Vill du ha stöd för samverkan?

Treesearch kan hjälpa dig att anordna konferenser, seminarier, workshops eller studiebesök

Treesearch är en plattform som främjar samverkan mellan institut, akademi och industri. Treesearch bidrar med kunskapsspridning av forskningsresultat och främjar att skapa personliga kontakter och kunskapsutbyte mellan partners i Treesearch.

Därför erbjuder Treesearch stöd att anordna konferenser, seminarier, workshops och studiebesök som relaterar till något eller flera av Treesearch fyra tematiska forskningsområden. Om du vill söka stöd att anordna ett event som är relevant för forskningen och partners i Treesearch så är du välkommen att skicka en ansökan genom att fylla i formuläret längst ner på sidan.

Läs mer nedan om vad som kan inkluderas som stöd samt vilka villkor som måste vara uppfyllda.

Det här kan Treesearch erbjuda

Konferenser, Seminarier & Workshops

Vilket form av stöd kan Treesearch bidra med?

Marknadsföringsmaterial: Hjälp med utformning av inbjudan, affischer, broschyrer, rollups och postrar. Tillgång till online-system för registrering samt eventsida på www.treesearch.se om det önskas.

Marknadföring: Spridning av inbjudan och information i Treesearchs kanaler (nyhetsbrevet, kalendariet, nyhet på hemsidan).

Konferensmaterial: Framtagande av namnbrickor (i trä eller papper, inte plast), deltagarlistor, program, broschyrer, giveaways, talargåvor m.m.

Spridning av forskning: Treesearch vill sprida forskningsresultat! Treesearch uppmuntrar till att streama eller filma eventet och tillgängliggöra detta online. Treesearch kan till viss del ge support med detta.

Vilka villkor måste vara uppfyllda för att få stöd?

Relaterat forskningsinnehåll: Seminariet ska relatera till minst ett av Treesearch 4 tematiska forskningsområden och du som ansöker om stöd ska vara associerad till Treesearch.

Synliggörande av Treesearch: Om möjligt så ska eventet döpas till något av Treesearch konferenskoncept och läggas in i kalendariet. På marknadsföringsmaterial ska Treesearch logga synliggöras. Under seminariedagen ska Treesearchs rollup och/eller beachflagga vara synlig i nära anslutning till lokalen. 

Kapacitet och planering: Treesearch måste få information enligt formuläret nedan i god tid för att kunna ge rätt stöd, ta fram marknadsföringsmaterial och hinna sprida information. Behovet från organisatör och möjlighet för stöd från Treesearch diskuteras och beslutas per inkommen ansökan. Treesearch förbehåller sig rätten att neka support.

Spridning av forskning: Treesearch vill sprida forskningsresultat! Därför vill Treesearch uppmuntra till att, om möjligt, bjuda associerade forskare till eventet (antal inbjudna från Treesearch bestäms i samråd med organisatör).

Studiebesök

Vilket form av stöd kan Treesearch bidra med?

Marknadsföringsmaterial: Hjälp med utformning av
inbjudan, affischer, broschyrer, rollups och postrar. Tillgång till
online-system för registrering samt eventsida på www.treesearch.se om det önskas.

Marknadföring: Spridning av inbjudan och information i Treesearchs kanaler (Nyhetsbrevet, Kalendariet, Nyhet på hemsidan) om det önskas.

Vilka villkor måste vara uppfyllda för att få stöd?

Mellan partners i Treesearch: Studiebesöket ska ske mellan partners i Treesearch och bidra till forskningsrelaterat kunskapsutbyte. Minst en deltagande part måste vara från akademin.

Forskningsfokus: Studiebesöket ska anknyta till relevant forskning som hör till något/några av de  fyra tematiska forskningsområdena.

Synliggörande av Treesearch: Studiebesöket ska döpas till ett Treesearch Meet enligt konferenskoncept och ska rapporteras som en nyhet på Treesearch hemsida. Formuläret för ansökan (nedan) ska vara ifylld och dessutom behövs nedanstående information för att rapportera studiebesök som Nyhet:

  1. Ett foto från studiebesöket (godkänt enligt GDPR)
  2. Kortfattad text som beskriver utförandet
  3. Förteckning på deltagare och deltagande partners

Kapacitet och planering: Treesearch måste få
information enligt formuläret nedan i god tid för att kunna ge rätt stöd. Treesearch förbehåller sig rätten att neka support.

Ökat kunskapsutbyte: Treesearch vill främja kunksapsutbyte och uppmuntrar till att, om möjligt, bjuda fler associerade forskare till studiebesöket.

Ansökan stöd för samverkan

Efter inkommen ansökan återkommer vi med information om vilken form av stöd Treesearch kan erbjudas. Formen av stöd bestäms i samråd med Treesearchs organisation.