lignin

Ljus möjlighet att utvinna väteperoxid ur lignin

Genom att utsätta ligninet i pappersmassan för dagsljus sker en fotokatalytisk produktion av väteperoxid inne i massaprocessen. – Det här skulle kunna innebära en rejäl förenkling av tillverkningsprocessen för blekt papper. Man hoppar helt enkelt över steget med att tillsätta väteperoxid utifrån. I stället exponerar man massan för ljus, förklarar Eric Glowacki, universitetslektor vid Laboratoriet …

Ljus möjlighet att utvinna väteperoxid ur lignin Läs mer »

Konstgjort lignin upptäckt när massaprocessen närstuderas

Lignin har gått från restprodukt till att bli högintressant som råvara till mer värdeskapande produkter. Än finns det dock många kunskapsluckor kring lignin, något som Nicolas forskning tillsammans med Stora Enso bidragit till att fylla. Nicolas forskning lyfts nu fram i en intervju på BioInnovations hemsida. Läs. mer på bioinnovation.se >> Lyssna till Nicolas presentation och …

Konstgjort lignin upptäckt när massaprocessen närstuderas Läs mer »