TREESEARCH logotype 2 black

Utbildningskonferens 2024

Framtidens skogsindustriella utbildning

Treesearch och Skogsindustrierna välkomnar till en tvådagars konferens om framtidens utbildning inom det skogsindustriella materialområdet.

Konferensen vänder sig till dig som är lärare/kursansvarig/programansvarig eller på andra sätt engagerade i utbildningen på svenska universitet, och dig inom industrin och övriga organisationer som har intresse av utbildningsfrågor. 

Stockholm, Näringslivets hus

13 – 14 mars 2024

Skogsindustrin spelar en stor roll i omställningen till en fossilfri, cirkulär bioekonomi. För att säkerställa den kompetens som behövs är en attraktiv och relevant utbildning nödvändig.

Som ett led i att stärka utbildningen kring skogsbaserade material och materialframställningen, och därmed bidra till att möta samhällsutmaningarna, bjuder Treesearch och Skogsindustrierna in till en tvådagars konferens riktad till dig som är engagerad inom utbildningen på master- och magisternivå (el. motsvarande).

Konferensen syftar till att ge en överblick över den undervisning som ges inom området vid universiteten i Sverige, bidra till en ökad utbildningssamverkan och utgöra ett tillfälle att diskutera och inspirera till framtidens utbildning.

Konferensen inkl. middag är gratis att delta i.

Sista dag för registrering: 5 mars

Program

Dag 1, 13 mars 

Introduktion och översikt över utbildningen i Sverige

10.00

Registrering och kaffe

10.30

Välkomnande och introduktion 

10.35

Industrins perspektiv på utbildning

Viveka Beckeman, VD Skogsindustrierna

Ola Schultz-Eklund, Teknisk direktör Holmen, ordf Forsknings- och innovationskommittén  

Mikael Hannus, SVP Group Innovation R&D Stora Enso, styrelseordförande Treesearch

Jerker Jäder, Forskningschef SCA, styrelseledamot Treesearch 

Torgny Persson, Forsknings- och innovationsdirektör Skogsindustrierna

Caroline Stejmar, Ansvarig för kompetensförsörjning inom högre utbildning Skogsindustrierna

12.00

Lunch

13.00

Översikt av utbildningen idag

Presentationer av representanter för deltagande universitet

14.30

Kaffepaus

15.00

Översikt av utbildningen idag forts.

16.00

Diskussioner och reflektioner

16.30

Innovationstävling och AW

Caroline Stejmar, Ansvarig för kompetensförsörjning inom högre utbildning Skogsindustrierna

19.00

Middag på Ivar

Dag 2, 14 mars

Workshop med presentationer och diskussioner i grupper

09.00

Workshop: Praktiska moment i kurser

Presentationer och gruppdiskussioner

10.00

Workshop: Samverkan med industrin i utbildningen, akademins perspektiv

Presentationer och gruppdiskussioner

11.00

Kaffepaus

11.15

Hur kan vi hjälpas åt inom den skogsindustriella utbildning?

Gemensamma diskussioner

12.30

Avslutning

12.45

Lunch

Programinnehåll kan komma uppdateras.

Mål för konferensen

  • Ökad utbildningssamverkan, för än mer relevanta och attraktiva utbildningar inom det skogsindustriella området. 
  • Att ge dig som undervisar inom området en nationell överblick 

Presentera lärosätets utbildningar

Treesearch och Skogsinudstrierna kommer kontakta en representant per lärosäte för att presentera kursaktiviteterna vid lärosätet.

I registreringen har du även möjlighet att lägga till vilka kurser du är aktiv inom, och på så sätt bidra överblicken. 

Registrering

Kontakt:

Treesearch:
Gunnar Westman

mail

Skogsindustrierna:
Torgny Persson
mail