TREESEARCH logotype 2 black

Date

2021 Feb 19
Expired!

Time

14:15 - 15:15

Location

Online

Presenter

Per Larsson
Per Larsson
Website
http://perl5@kth.se

Docentföreläsning KTH: Per Larsson – Modifiering av cellulosafibrer – ett sätt att förbättra något bra, ett sätt att skapa nytt