TREESEARCH logotype 2 black

RISE

Durable water-, oil- and soil repellent wood for outdoor applications via smart surface modification

Syftet med detta projekt är att förbättra hållbarheten utomhus av trä och biokompositmaterial för fasadmaterial samt utemöbler med hjälp av robust ytmodifiering som avvisar vatten, oljor och smuts. Vår nya idé bygger på användning av hållbara komponenter och skalbara processer. Vetenskapliga och tekniska mål är att formulera en halvtransparent beläggning för trä för att skydda

Durable water-, oil- and soil repellent wood for outdoor applications via smart surface modification Read More »

FORIC – Forest as a Resource Industrial Research College

FORIC (Forest as a resource industrial research college) is our industrial research school. Program manager is Prof. Per Engstrand. Coordinator for the research school is Dr. Olof Björkqvist. FORIC is financed by the Knowledge Foundation and a part of our research environment Transformative Technologies at Mid Sweden University. FORIC is a graduate school in close

FORIC – Forest as a Resource Industrial Research College Read More »

Tunicap

The tunicap project aims to investigate how cellulose extracted from ocean living tunicates (swedish: sjöpungar) can be used in cellulose-based organic electronic components, especially supercapacitors. One of the project aims is comparison with forest-based cellulose and nanocellulose and understanding of the similarities and differences.

Tunicap Read More »

BioComposites – personalized products and services (PPS)

Projekttitel Biokompositer för personifierade produkter och tjänster BioComposites for personalized products and services (PPS) Projektbudget: Totalt: 11.835 ksek, sökt budget: 5.679 ksek  Projektlängd: 2017-09-01 – 2020-08-31 Aktörer inom projektet: RISE Bioeconomy (Innventia), skog företag, Perstorp AB, Addema AB, Fillauer Europe, Ortopedteknik Region Örebro, H&M, Holmen AB, LL Bolagen  Visionen för detta projekt är att göra det möjligt

BioComposites – personalized products and services (PPS) Read More »

0-3D Production of power papers

In 0-3D, we explore process protocols and manufacturing techniques for products based on electro-functionalized cellulose and cellulose nanofibrils (CNF) at large scale and volumes – Production of Power Papers. Bulky cellulose and CNF structures are excellent as the 3D scaffold for electro-active nanoparticles (0D), nano-fibers (1D) and coaxial coatings (2D) in order to scale-up high-performing

0-3D Production of power papers Read More »