TREESEARCH logotype 2 black

RISE

Design of biochar from residual streams – influence of fuel and process parameters on biochar properties for water and soil applications

Biochar can be used in many applications, including water treatment and soil improvement. The properties of biochar are affected by the conditions during production. In this project, the influence on the properties of the biochar at different process conditions is investigated through the gasification of residual streams from both the forestry and agricultural sectors. The […]

Design of biochar from residual streams – influence of fuel and process parameters on biochar properties for water and soil applications Read More »

Uncovering the synergistic effects between cellulose and lignin for advanced forest-based carbon fibers

Carbon fibers made completely from biobased material with a low climate impact is an area of research that have seen significant breakthroughs during the last years. Forest-based carbon fibers from certified forests have a high value and potential to stimulate new value chains in the area of light-weight composites, making it possible to use carbon

Uncovering the synergistic effects between cellulose and lignin for advanced forest-based carbon fibers Read More »

Digital Cellulose Center

Centrumet har en tvärvetenskaplig kompetens och infrastruktur för industridriven, excellent forskning inom området digital cellulosa. Genom strategisk kompetens och samarbetsstrukturer ska centrumet göra cellulosabaserade produkter till en integrerad del av ett hållbart, digitalt samhälle och bidra till en ökad tillväxt hos den deltagande industrin. Forskningen inom Digital Cellulose Center fokuserar på området digital cellulosa, där

Digital Cellulose Center Read More »

Structure-property relationships in lignin-based porous carbon materials for water purification

Good water quality is essential to human health, social and economic development, as well as the ecosystem. Industrialization and urbanization, together with the explosive population growth, have caused a great challenge for maintaining safe and clean water resources. Among many strategic and research activities for water protection, a direct approach is to develop biobased porous

Structure-property relationships in lignin-based porous carbon materials for water purification Read More »

Real time 4D X-ray microtomography Imaging and analysis of water transport mechanisms in sustainable paper straws

At present, there are no quantitative experimental studies for liquid transport with relevant spatial and temporal resolution in cellulose fiber networks. This project aims to improve the understanding of the dynamic interplay between water transport processes and the cellulose fiber network. In this way, the proportion of sorption of water in pores and cell walls

Real time 4D X-ray microtomography Imaging and analysis of water transport mechanisms in sustainable paper straws Read More »

Upscaling of natural plastic alternatives: towards a sustainable industry

The extensive use of fossil-based plastic around the world is accelerating climate change. The global life cycle GHG emissions of fossil-based plastics were 1.7 Gt of CO2 equivalent in 2015 and would reach 6.5 Gt CO2 equivalent by 2050 if the current plastic demand trend were to continue. However, legislations and consumers are pushing the

Upscaling of natural plastic alternatives: towards a sustainable industry Read More »

FibreFuse – Biobaserade kolfiber: Hur undviks att biobaserade kolfibrer fastnar i varandra under tillverkningen?

Att använda kolfibrer som armering i kompositer ger ett lättviktsmaterial som kan ersätta stål, aluminium eller glasfiber i många konstruktioner, t.ex. i fordonsindustrin eller till turbinbladen i vindkraftverk. Dessvärre är dagens kommersiella kolfibrer för dyra för många tillämpningar och även tillverkade av fossilbaserade polymerer. Lignin har länge ansetts vara en speciellt attraktiv kandidat som råmaterial

FibreFuse – Biobaserade kolfiber: Hur undviks att biobaserade kolfibrer fastnar i varandra under tillverkningen? Read More »

Hållbara isoleringsmaterial för efterisolering av byggnader

Projektets huvudsakliga syfte är att utveckla teknik som kan bidra till att förbättra energieffektiviteten i de stora hyreshus som byggdes på 1960- och 1970-talet och bidra till att uppnå detta på ett hållbart sätt. Ambitionen är att utveckla ett isoleringsmaterial som är 100% biobaserat och återvinningsbart via kartongåtervinningen och därmed bidra till omställningen till en

Hållbara isoleringsmaterial för efterisolering av byggnader Read More »