TREESEARCH logotype 2 black

RISE

Uncovering the synergistic effects between cellulose and lignin for advanced forest-based carbon fibers

Carbon fibers made completely from biobased material with a low climate impact is an area of research that have seen significant breakthroughs during the last years. Forest-based carbon fibers from certified forests have a high value and potential to stimulate new value chains in the area of light-weight composites, making it possible to use carbon …

Uncovering the synergistic effects between cellulose and lignin for advanced forest-based carbon fibers Read More »

Digital Cellulose Center

Centrumet har en tvärvetenskaplig kompetens och infrastruktur för industridriven, excellent forskning inom området digital cellulosa. Genom strategisk kompetens och samarbetsstrukturer ska centrumet göra cellulosabaserade produkter till en integrerad del av ett hållbart, digitalt samhälle och bidra till en ökad tillväxt hos den deltagande industrin. Forskningen inom Digital Cellulose Center fokuserar på området digital cellulosa, där …

Digital Cellulose Center Read More »

Structure-property relationships in lignin-based porous carbon materials for water purification

Good water quality is essential to human health, social and economic development, as well as the ecosystem. Industrialization and urbanization, together with the explosive population growth, have caused a great challenge for maintaining safe and clean water resources. Among many strategic and research activities for water protection, a direct approach is to develop biobased porous …

Structure-property relationships in lignin-based porous carbon materials for water purification Read More »

Real time 4D X-ray microtomography Imaging and analysis of water transport mechanisms in sustainable paper straws

At present, there are no quantitative experimental studies for liquid transport with relevant spatial and temporal resolution in cellulose fiber networks. This project aims to improve the understanding of the dynamic interplay between water transport processes and the cellulose fiber network. In this way, the proportion of sorption of water in pores and cell walls …

Real time 4D X-ray microtomography Imaging and analysis of water transport mechanisms in sustainable paper straws Read More »

Upscaling of natural plastic alternatives: towards a sustainable industry

The extensive use of fossil-based plastic around the world is accelerating climate change. The global life cycle GHG emissions of fossil-based plastics were 1.7 Gt of CO2 equivalent in 2015 and would reach 6.5 Gt CO2 equivalent by 2050 if the current plastic demand trend were to continue. However, legislations and consumers are pushing the …

Upscaling of natural plastic alternatives: towards a sustainable industry Read More »

FibreFuse – Biobaserade kolfiber: Hur undviks att biobaserade kolfibrer fastnar i varandra under tillverkningen?

Att använda kolfibrer som armering i kompositer ger ett lättviktsmaterial som kan ersätta stål, aluminium eller glasfiber i många konstruktioner, t.ex. i fordonsindustrin eller till turbinbladen i vindkraftverk. Dessvärre är dagens kommersiella kolfibrer för dyra för många tillämpningar och även tillverkade av fossilbaserade polymerer. Lignin har länge ansetts vara en speciellt attraktiv kandidat som råmaterial …

FibreFuse – Biobaserade kolfiber: Hur undviks att biobaserade kolfibrer fastnar i varandra under tillverkningen? Read More »

Hållbara isoleringsmaterial för efterisolering av byggnader

Projektets huvudsakliga syfte är att utveckla teknik som kan bidra till att förbättra energieffektiviteten i de stora hyreshus som byggdes på 1960- och 1970-talet och bidra till att uppnå detta på ett hållbart sätt. Ambitionen är att utveckla ett isoleringsmaterial som är 100% biobaserat och återvinningsbart via kartongåtervinningen och därmed bidra till omställningen till en …

Hållbara isoleringsmaterial för efterisolering av byggnader Read More »

Smuts, olje- och vattenavvisande träytor

Detta är ett Formasfinansierat projekt 2018-2022 som har en doktorand vid KTH i samarbete med RISE och nu med Karlstads universitet. Doktoranden Haiyan Yin licade i november 2020 och fortsätter till doktor. Hon har publicerat två arbeten hittills, ett i Materials and Design och ett i Holzforschung.

Novel use of native cellulose in dispersions and functional biocomposites

This project supported by the FORMAS and Interreg Sverige-Norge specifically focuses on design and preparation of cellulose-based nanocomposites with added functionalities such as e.g. barrier, antimicrobial, catalytic and electronic properties, starting from water-based solutions of wood cellulose.

Hyper Inertia Micro-Fluidization (HIMF)

Hyper Inertia Micro-Fluidization is a fibre fibrillation process design platform that shifts process understanding into the focus for process design. The goal of HIMF is to capture leading mechanism in fibre fibrillation and destruction by in-situ observation and characterization of treated fibres. An essential element of HIMF is the modular design that allows for a …

Hyper Inertia Micro-Fluidization (HIMF) Read More »