TREESEARCH logotype 2 black

Back to all projects 

Hållbara isoleringsmaterial för efterisolering av byggnader

Treesearch research themes:

Project partners:

Funding:

Status:

Projektets huvudsakliga syfte är att utveckla teknik som kan bidra till att förbättra energieffektiviteten i de stora hyreshus som byggdes på 1960- och 1970-talet och bidra till att uppnå detta på ett hållbart sätt. Ambitionen är att utveckla ett isoleringsmaterial som är 100% biobaserat och återvinningsbart via kartongåtervinningen och därmed bidra till omställningen till en cirkulär ekonomi. Nyckelord: brandskydd, skummade material med låg densitet, vattenavvisande, vedfiber, värmeisolering.

Project leader:

Project period: