TREESEARCH logotype 2 black

Back to all projects 

Återanvändning av matavfall för att konstruera svampmembran och filter för vatten- och luftrening

Treesearch research themes:

Project partners:

Funding:

Status:

Project leader:

Project period: