TREESEARCH logotype 2 black

Back to all projects 

ForMAX förstudie

Treesearch research themes:

Project partners:

Funding:

Status:

Projektet syftar dels till att utveckla experimentella miljöer för att studera skogsrelaterade processer och material vid MAX IV, dels till att demonstrera användningen av synkrotronljus och neutroner för forskning med stor industrirelevans samt slutligen till att utveckla strålröret ForMAX strukturbidrag och prestanda.

Project leader:

Project period: