TREESEARCH logotype 2 black

Back to all projects 

Hybrid Glycoproteins from Wheat Bran as Platform Materials

Treesearch research themes:

Project partners:

Funding:

Status:

Vetekli är det yttre skiktet som omger kornens frövita och utgör den huvudsakliga biprodukten från vetemalningsprocessen och står för cirka 300 000 ton per år i Sverige. Vetekli används för närvarande nästan uteslutande industriellt som djurfoder på grund av lågt organoleptiskt värde och näringsvärde för mänsklig konsumtion. Vetekli innehåller emellertid en stor andel värdefulla biomolekyler såsom kostfibrar och proteiner, som kan användas för högvärdiga applikationer i multifunktionella material och livsmedelsprodukter.

Syftet med projektet är att visa på ett ”proof of concept” för generering av en ny familj av material från biprodukter från spannmål, som kombinerar fördelarna med polysackarider och växtproteiner. Detta kommer att ha stor betydelse för primärproduktionen, eftersom det kan leda till en ny värdekedja för användning av mycket rikliga biprodukter från biomassa till nya material, med stora ekonomiska och miljömässiga fördelar.

Project leader:

Project period: