TREESEARCH logotype 2 black

Available research infrastructure-2

Tillgänglig forsknings-
infrastruktur

Här hittar du forskningsinfrastruktur listad som är tillgänglig inom Treesearch. Listan kommer kompletteras allt eftersom plattformens verksamhet startas upp. 

Sidan uppdaterades 2020-01-15

[wmts id=”7743″]

Tillgång & stöd

Kontaktpersoner

Vid frågor hur tillgången till infrastruktur inom Treesearch fungerar kontakta infrastrukturkoordinatorn på respektive nod (klicka på namn för mail). VIll du komma i kontakt med Treesearch direkt angående forskningsinfrastruktur gör du det via infrastructure@treesearch.se 

Chalmers Aleksandar Matic
Karlstads universitet Agne Swerin
KTH Anastasia Riazanova
LiU Kristin Witzel
Luleå tekniska universitet Mikael Sjödahl
Lunds universitet Ola Wallberg
Mittuniversitetet Magnus Hummelgård
RISE Anita Teleman
SLU Mikael Thyrel
Stockholms universitet Tom Willhammar