TREESEARCH logotype 2 black

Treesearch alumni

Kerstin Jedvert

Kerstin-Jedvert

Research area:

Project leader
FibreFuse – Biobaserade kolfiber: Hur undviks att biobaserade kolfibrer fastnar i varandra under tillverkningen?