TREESEARCH logotype 2 black

Lärarkonferens

Treesearch lärardiskussion 2 vt 2023

Välkommen till vårens lärarmöten inom Treesearch! Mötena har till syfte att informera och ge möjlighet att diskutera kursutbud och kursupplägg för kurser som är relevanta för Treesearch.  Fokus för detta möte kommer vara fortsatta diskussioner om livslångt lärande-kurser. Första mötet för våren hålls 23 januari. För att underlätta organisationen av mötena ber vi er anmäla […]

Treesearch lärardiskussion 2 vt 2023 Read More »

Treesearch lärardiskussion 1 vt 2023

Välkommen till vårens lärarmöten inom Treesearch Mötena har till syfte att informera och ge möjlighet att diskutera kursutbud och kursupplägg för kurser som är relevanta för Treesearch. Första mötestillfälle är planerat till den 23 januari kl 13.00-15.00. Detta möte kommer bli ett informations- samt diskussionsmöte där vi presenterar Treesearch’s nya ersättningsmodell för kurser samt diskuterar möjligheten

Treesearch lärardiskussion 1 vt 2023 Read More »

Treesearch Lärarkonferens 2020

 Tisdag till onsdag den 20 – 21 oktober är det dags för Treesearch årliga lärarkonferens, där du kan påverka och diskutera Treesearch utbildningsprogram. Konferensen riktar sig till undervisande personal i Treesearch-anslutna organisationer och Treesearch-associerade projekt. Lärarkonferensen är kostnadsfri men varje person ordnar sin egen resa till Stockholm. Intresseanmälan sker via formuläret nedan. Se det preliminära

Treesearch Lärarkonferens 2020 Read More »