Karakterisering och kvantifiering av deformations- och skademekanismer i kartong under komplexa belastningsfall

Treesearch research themes:

Project partners:

Funding:

Status:

Project leader:

Project period: