TREESEARCH logotype 2 black

Back to all projects 

Karakterisering och kvantifiering av deformations- och skademekanismer i kartong under komplexa belastningsfall

Treesearch research themes:

Project partners:

Funding:

Status:

Projektets mål är karakterisering och kvantifiering av deformations- och skademekanismer i kartong under komplexa belastningsfall. Sådana är praktiskta viktiga vid konvertering av kartong i allmänhet, men speciellt betydelsefulla vid 3D-formning av geometriskt avancerade strukturer. För att nå målet ska experimentella 4D datortomografiundersökningar kombineras med matematisk modellering.

Project leader:

Project period: