TREESEARCH logotype 2 black

Forskningsinfrastruktur ansökan

Ansökan forsknings-
infrastruktur

Så här går ansökningsprocessen till

För att få tillgång till en infrastruktur ska en kortfattad ansökan fyllas i. Den används som underlag för Treesearchs utvärdering, där koordinatorn för infrastruktur vid respektive nod bedömer ansökan tillsammans med den/de specialister som ansvarar för berörd infrastruktur.

Treesearch tittar på följande kriterier:

  • Genomförbarhet
  • Relevans
  • Industrideltagande (projekt med deltagande av industriparter har förtur)

Efter avslutat infrastrukturprojekt ska kortfattad redogörelse lämnas. 

Då resultat från infrastrukturprojekt i Treesearch regi kommuniceras i publikationer eller konferenspresentationer ska Treesearch omnämnas. 

Kontaktpersoner

Vid frågor ta i första hand kontakt med infrastrukturkoordinator på respektive nod (klicka på respektive namn för mail). VIll du komma i kontakt med Treesearch direkt angående forskningsinfrastruktur gör du det via infrastructure@treesearch.se