TREESEARCH logotype 2 black

Samverkan

konferenser och kunskapsintegration

Treesearch skapar en öppen plattform som stödjer och samordnar forskningen på nya material och specialkemikalier från skogsråvara. En del av detta är att arrangera och stödja interna och externa konferenser, seminarier och workshops och också att underlätta för studiebesök, informationsspridning och nätverkande. Det är särskilt fokus på att skapa enkla och återkommande kontaktpunkter samt att anordna aktiviteter som ökar rörlighet av forskningsansluten personal mellan akademi, industri och forskningsinstitut.

Vad händer i samverkan

I Treesearch samverkan arbetar vi med att ta fram kommunikationsmaterial och informationskanaler för att sprida aktiviteter som sker i plattformen. Arbetsgruppen KKI (Konferenser och Kunskapsintegration) med representanter från både industrin och akademin arbetar ständigt med att hitta nya sätt för gemensamma event och kunskapsintegration. Just nu arbetar vi med att hitta och implementera nya digitala möjligheter för att skapa online-aktiviteter inom samverkan.

Vi organiserar till exempel:

Nyhetsbrev, studiebesök, monterprodukter från Treesearch partners placerade på universiteten, workshops, seminarier och konferenser (läs mer om konferenskoncept), strömning av disputationer, intern och extern informationsspridning med mera.

Se även vårt kalendarium för kommande Treesearch-händelser.

Stöd för samverkan

Treesearch stödjer samverkansaktiviteter inom forskningsområdet nya material och specialkemikalier från skogsråvara. Du som forskare kan till exempel få stöd för att anordna seminarier i form av Treesearch Scientific Sessions eller Treesearch Insight. Planerar du ett seminarium som du vill ha stöd för kan du läsa mer om vad Treesearch kan hjälpa dig med i länken nedan.

Har du funderingar på om Treesearch skulle kunna hjälpa dig med informationsspridning via till exempel nyhetsbrev? Behöver du stöd att ordna någon form av event kopplat till Treesearch forskningsområden? Har du andra idéer eller frågor?

Tveka inte, kontakta oss på collaboration@treesearch.se

Treesearch Progress är en av våra återkommande konferenser med fokus på aktuella vetenskapliga genombrott och plattformens framsteg.