TREESEARCH logotype 2 black

Forsknings-
infrastruktur

Tillgång & stöd

En viktig del av Treesearchs verksamhet är att tillgängliggöra avancerad forskningsinfrastruktur för akademi och industri för att på ett kraftfullt sätt expandera relevant kunskapsbas och därigenom bidra till att ytterligare öka Sveriges konkurrenskraft.

Vid varje akademisk nod och RISE finns en rad olika infrastrukturer vilka nu görs tillgängliga för Treesearch. 

Treesearch ger tillgång och stöd till avancerad forsknings-infrastruktur

Se all infrastruktur som finns tillgänglig via Treesearch

Ansök här

För att få tillgång krävs en kortfattad ansökan

Rapportera

Rapportera här efter genomfört infrastrukturprojekt 

Så fungerar det

Tillgängliggörande av infrastruktur i Treesearch faciliteras av koordinatorer vid respektive nod. Forskare som önskar använda en infrastruktur lämnar in en kortfattad ansökan via formuläret som länkas till från den här sidan. En beviljad ansökan innebär att man får tillgång till infrastruktur och ett genomförandestöd.

Den som använder infrastrukturen står för eventuella kostnader för den direkta användningen av en infrastruktur enligt den taxa som gäller vid respektive nod (s.k. maskintid). 

 

Genomförandestödet består av tid hos en eller flera forskare med relevant specialistkompetens i syfte att stödja det experimentella arbetet och analys av mätdata för att nå högsta möjliga kvalitet i arbetet. Genomförandestödet kan maximalt omfatta 40 timmar/projekt.

Efter genomfört projekt lämnas en kortfattad rapport här på sidan.

ForMAX – ett unikt strålrör för material från skogen vid MAX IV. Investeringskostnaden för ForMAX är en donation på 100 MSEK från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och Treesearch står för driftskostnaderna de första tio åren.

Nationella infrastrukturer av intresse

Umeå Core Facility for Electron Microscopy (UCEM)

Umeå Core Facility for Electron Microscopy (UCEM) is a joint resource for research and higher education in electron microscopy techniques. Electron microscopy is used for structural and chemical characterization of materials at micro and nano-meter length scales. Medical and biological samples are prepared, imaged and analyzed in 3D. Also, structure biology projects are addressed by cryo electron microscopy.

Till UCEMs hemsida

Kontaktpersoner

Vid frågor ta i första hand kontakt med infrastrukturkoordinatorn på respektive nod (klicka på namn för mail). VIll du komma i kontakt med Treesearch direkt angående forskningsinfrastruktur gör du det via infrastructure@treesearch.se 

ChalmersAleksandar Matic
Karlstads universitetAgne Swerin
KTHAnastasia Riazanova
LiUMats Fahlman
Luleå tekniska universitetMikael Sjödahl
Lunds universitetOla Wallberg
MittuniversitetetMagnus Hummelgård
RISEWei Zhao
SLUMikael Thyrel
Stockholms universitetTom Willhammar