Om Treesearch

Kunskap och kompetens för framtidens material från skogen

Treesearch är Sveriges hittills största satsning på nationell samverkan, kunskapsspridning och kompetensuppbyggnad inom forskning på nya material och specialkemikalier från svensk skogsråvara.

Att främja interaktioner och skapa en öppen forskningsmiljö mellan akademi, industri, forskningsinstitut, privata stiftelser och staten är målet för Treesearch. Detta skapar en nationell gemensam insats som lägger grunden för framtida innovationer från skogen som i sin tur bidrar till  att göra Sverige ledande i utvecklingen till att bli en cirkulär biobaserad ekonomi.

Målet för Treesearch är att bli en världsledande samverkansplattform för forskning på nya material och specialkemikalier från den svenska skogen. Treesearch samlar och stöttar grundforskningen genom att skapa en nationell gemensam plattform för aktörer som möjliggör en gemensam insats för framtida biobaserade innovationer. Genom att tillgängliggöra nationella resurser som avancerad forskningsinfrastruktur, utbildning och gemensamma aktiviteter så säkerställer Treesearch kunskapsspridning och kompetensförsörjning för att skapa ett hållbart samhälle.

Treesearch innebär en kraftfull förstärkning av Sveriges möjligheter att ställa om till att bli en cirkulär biobaserad ekonomi 2050 och förväntas bland annat ge följande effekter:

  • En kunskaps- och kompetenshöjning inom akademi och industri som bidrar till utvecklingen av Sveriges framtida näringar som producerar och använder biobaserade material och specialkemikalier från skogsråvara
  • Banbrytande forskningsresultat som kan omsättas till högteknologi och innovationer inom svensk industri och bidra till att klara klimatutmaningen
  • Utbildning av minst 250 unga forskare utrustade med unik spetskompetens och forskningsverktyg som kan utveckla ny kunskap och nya teknologier till skogsindustrin och relaterade näringar

Treesearch började som ett projekt inom Wallenberg Wood Science Center (WWSC) med start under 2017 och har efter ett år av uppbyggnad idag utvecklats till en plattform i full drift som erbjuder bland annat konferenser, seminarier, utbildning och avancerad forskningsinfrastruktur. Treesearch har också etablerade kanaler för informationsspridning och ser till att resultat av dagens forskning omhändertas för att utveckla framtidens innovationer.

Treesearch har som mål att engagera huvuddelen av Sveriges universitet, skogsindustri och de branscher som vill använda skogsråvara för utveckling av nya material och produkter. Till Treesearch kan forskare som är aktiva inom forskningsområdet nya material och specialkemikalier från skogsråvara ansluta sig, oavsett vilken organisation man tillhör. Här kan du läsa hur anslutningen går till.