TREESEARCH logotype 2 black

Till alla nyheter 

Vinnova stödjer Treesearch med 70 miljoner kronor via BioInnovation
skog

Den 14 juni meddelade Vinnova att Treesearch får stöd med upp till 70 miljoner kronor över en fyraårsperiod. Finansieringen sker via det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation och är en del av regeringens samverkansprogram Cirkulär och biobaserad ekonomi.

– Projektet Treesearch finansieras inom ramen för regeringens samverkansprogram Cirkulär och biobaserad ekonomi. Det är ett bra exempel där akademi, näringsliv och privat sektor samlas för att stärka arbetet med innovationer, säger närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

– Den här typen av samarbeten är viktiga för att stärka innovationsförmågan. Genom satsningen kan Sverige gå före i omställningen mot ett hållbart samhälle samtidigt som det stärker företagens konkurrenskraft, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova i ett pressmeddelande.

Läs hela Vinnovas pressmeddelande här

Läs pressmeddelande från näringsdepartementet

 

Dela nyheten