TREESEARCH logotype 2 black

Plattformssnytt

Treesearch värdorganisation för Boreal Alliance under 2023

Medlemmarna i Boreal Alliance har trots sitt geografiska avstånd liknande förutsättningar när det kommer till att omsätta skogsbaserad materialvetenskap till nya hållbara innovationer. Att främja samarbete inom forskningen på material från skogen och dess tillämpning på internationell nivå är därför alliansens gemensamma uppdrag sedan starten 2020. Treesearch blev svensk representant i nätverket 2022 men redan […]

Treesearch värdorganisation för Boreal Alliance under 2023 Läs mer »

Treesearch önskar God Jul och Gott Nytt år!

I spåret av covid-19-pandemin ställdes konferenser och seminarier om till onlinekonferenser och webbseminarier. Några av dem är möjliga att ta del av efteråt (inklusive flera av evenemangen i Treesearch) och här hittar du några av dem! Chalmers Material for Tomorrow: The forest Chalmers arrangerade onlinekonferensen Materials for tomorrow med både internationella och svenska talare. Hoppa

Treesearch önskar God Jul och Gott Nytt år! Läs mer »

SLU partner i Treesearch

– SLU är Sveriges största aktör inom skoglig forskning och vi är ledande inom området skogsbruk och vidareförädling av skogsråvara. Därför är det naturligt att vi ska vara med i denna stora satsning inom skogsmaterialforskning, säger Göran Ståhl, dekan för SLU:s fakultet för skogsvetenskap i ett pressmeddelande från SLU https://www.slu.se/ew-nyheter/2019/1/slu-blir-partner-i-treesearch/

SLU partner i Treesearch Läs mer »

TREESEARCH skog

Nya partner i Treesearch

Under 2018 har antal organisationer som anslutit sig som partner till Treesearch växt. Senast ut är Sveriges forskningsinstitut RISE som blir institutpartner. – Treesearch är en viktig satsning för att långsiktigt bygga kompetens och vi är mycket glada att bli del av den säger Pia Sandvik, VD för RISE Research Institutes of Sweden i ett pressmeddelande. Läs mer

Nya partner i Treesearch Läs mer »

Forskarskolan FORIC är en av verksamheterna vid Mittuniversitetet som bedriver skogsindustriell forskning- och utbildningsverksamhet

Mittuniversitetet blir partner i Treesearch

Mittuniversitetet blir det fjärde svenska universitetet att ansluta sig till plattformen Treesearch som core-partner.  − Vi är mycket glada att vi blir partner i Treesearch. Det ger möjlighet att öka vårt akademiska avtryck och bidra till nationella forskningsfrågor. Vi vill gärna bidra till forskning, utbildning, forskningsinfrastruktur och aktiviteter inom plattformen Treesearch, säger Kaarlo Niskanen professor

Mittuniversitetet blir partner i Treesearch Läs mer »

Mingelbild TREESEARCH-event 14 juni

Första Treesearch-eventet 14 juni

Unga forskare visade framtiden En viktig del i Treesearch är satsningen på framtidens forskningsledare inom industri och akademi – doktorander och unga forskare. På eventet gavs det möjlighet att ta del av pågående forskning dels genom pitchar och dels genom postermingel. Doktorander från Wallenberg Wood Science Center (WWSC) och LiU  visade i en serie korta 1-minuterspresentationer

Första Treesearch-eventet 14 juni Läs mer »

skog

Vinnova stödjer Treesearch med 70 miljoner kronor via BioInnovation

Den 14 juni meddelade Vinnova att Treesearch får stöd med upp till 70 miljoner kronor över en fyraårsperiod. Finansieringen sker via det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation och är en del av regeringens samverkansprogram Cirkulär och biobaserad ekonomi. – Projektet Treesearch finansieras inom ramen för regeringens samverkansprogram Cirkulär och biobaserad ekonomi. Det är ett bra exempel där

Vinnova stödjer Treesearch med 70 miljoner kronor via BioInnovation Läs mer »

Treesearch för-event 14 juni

Snart startar den hittills största svenska satsningen på forskning och samverkan inom nya material och specialkemikalier från skogsråvara — den nationella plattformen Treesearch. Inom plattformen kommer excellent forskning samlas i en världsledande och öppen forskningsmiljö för att bidra till utvecklandet av kompetenser och kunskap som möjliggör framtida innovationer. Inför uppstarten hålls den 14 juni ett

Treesearch för-event 14 juni Läs mer »