TREESEARCH logotype 2 black

Till alla nyheter 

Invigning för Treesearch 31 maj med seminarium och science fair
070-7742137

Treesearch och värduniversitetet KTH höll invigningen för plattformen den 31 maj genom att arrangera seminariet ”Forskning och samverkan kring framtidens material från skogen”. På plats var Kungen, som varit engagerad i skapandet av Treesearch och har stort intresse för skogen.

Deltagarna fick ta del av både invigningstal och en science fair där doktorander och postdocs från Treesearch visade upp forskning. 

Dela nyheten