Strategiska arbetsgrupper

UtVECkling i samverkan

För att utveckla Treesearch har arbetsgrupper etablerats kopplat till de grundläggande verksamhetsområdena. Dessa arbetsgrupper arbetar operativt inom Treesearch och arbetet genomförs gemensamt med Treesearchs partners.

Arbetsgruppen för utbildning– med syftet att utveckla Treesearch doktorandkurser och andra kurser på avancerad nivå, i samverkan med forskarskolan i WWSC och andra existerade program

Arbetsgruppen för konferenser och kunskapsintegration– syftet med denna grupp är att utveckla ett program för genomförande av konferenser, seminarier och aktiviteter för stärkt interaktion mellan industri och akademi. 

FSCN doktorandkurs

Här når du som medlem i arbetsgrupp för utbildning dokument och arbetsmaterial (inloggning krävs)

Här når du som medlem i arbetsgrupp för konferenser och kunskapsintegration dokument och arbetsmaterial (inloggning krävs)