TREESEARCH logotype 2 black

Strategiska arbetsgrupper

UtVECkling i samverkan

De strategiska arbetsgrupperna har en viktig del i utvecklingen och driften av Treesearch. Inom varje arbetsgrupp träffas deltagare från akademi, industri och institut för att gemensamt planera aktiviteter inom respektive område. 

Arbetsgrupperna har regelbundna möten som sammankallas av respektive ansvarig från Treesearchs ledning.   

Konferenser och kunskapsintegration (KKI): Syftet med denna grupp är att utveckla ett program för genomförande av konferenser, seminarier och aktiviteter för stärkt interaktion mellan industri och akademi. 

Kontakt: Marina Kaspiarovich, collaboration@treesearch.se 

Utbildning: Utvecklar Treesearch doktorandkurser och andra kurser på avancerad nivå, i samverkan med forskarskolan i WWSC och andra existerade program

Kontakt: Gunnar Westman, education@treesearch.se