Strategiska arbetsgrupper

UtVECkling i samverkan

De strategiska arbetsgrupperna har en viktig del i utvecklingen och driften av Treesearch. Inom varje arbetsgrupp träffas deltagare från akademi, industri och institut för att gemensamt planera aktiviteter inom respektive område. 

Arbetsgrupperna har regelbundna möten som sammankallas av respektive ansvarig från Treesearchs ledning.   

Konferenser och kunskapsintegration (KKI): Syftet med denna grupp är att utveckla ett program för genomförande av konferenser, seminarier och aktiviteter för stärkt interaktion mellan industri och akademi. 

Kontakt: Jenny Joensuu, collaboration@treesearch.se 

Utbildning: Utvecklar Treesearch doktorandkurser och andra kurser på avancerad nivå, i samverkan med forskarskolan i WWSC och andra existerade program

Kontakt: Gunnar Westman, education@treesearch.se

Inloggning för medlemmar i arbetsgrupper

Du som är medlem i Treesearchs arbetsgrupper kan komma åt gruppernas arbetsmaterial genom att logga in via länkarna nedan. Har du problem med inloggningen kontakta communication@treesearch.se.