TREESEARCH logotype 2 black

Lokala kontaktpersoner

I Treesearchs partnerorganisationer finns både akademi, industri och institut. Du som är verksam vid någon av Treesearchs partner har lokala kontakter du kan vända dig till med frågor och förslag som rör din verksamhet. Nedan hittar du listan sorterat efter typ av organisation.

Är du forskare vid ett svenskt universitet som inte är partner i Treesearch kan du ändå ansluta dig och få del av Treesearch. Läs mer hur du gör här.

Akademi

Chalmers

Gunnar Westman
email

Karlstads universitet

Agne Swerin
email

KTH

Josefin Illergård
email

LiU

Marina Kasparovich
email

Luleå tekniska universitet

Ulrika Rova
email

Lund

Ola Wallberg
email

Mittuniversitetet

Birgitta Engberg
email

SLU

Mikael Thyrel
email

Stockholms universitet

Aji Mathew
email

Industri

Billerud

Christophe Barbier
email

Holmen

Ola Schultz-Eklund
email

SCA

Jerker Jäder
email

Stora Enso

Mikael Hannus
email

Södra

Henric Brage
email

Tetra Pak

Mats Qvarford
email

Samarbetspartner

RISE

Pia Wågberg
email