en unik satsning på forskning kring material från skogsråvara

Wallenberg Wood Science Center (WWSC) startade 2009 som ett initiativ av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som investerade 450 miljoner kronor i en 10-årig kraftfull satsning på att utveckla forskningen kring nya material från skogsråvara. I slutet av 2017 beslutade KAW att fortsätta satsningen på WWSC i ytterligare 10 år (2019-2028), denna gång med universitet och industri som medfinansiärer.

WWSC - startpunkten för Treesearch

Framgången med WWSC var startpunkten till skapandet av Treesearch där arbetet med utvecklingen av plattformen startade med ett seminarium på KTH som genomfördes i regi av WWSC i december 2014. 

Under seminariet diskuterades behovet av att öka kompetens och kunskap för att möta utmaningen i att utveckla en framtida konkurrenskraftig Svensk skogsindustri. För att konkurrera med andra materialströmmar i samhället diskuterades också att den forskning som bedrivs bör vara på högsta vetenskapliga nivå och med tillgång till avancerade experimentella verktyg. Detta leder inte bara till att möjliggöra banbrytande upptäckter utan skapar även attraktionskraft, vilket stödjer rekryteringen av studenter till universitetens utbildningar som är relaterade till skogsindustrins behov och senare till industrins egna rekrytering.

Seminariumet resulterade i ett projekt som bedrevs i regi av WWSC med syftet att skapa en nationell miljö för att engagera akademin och industri i en gemensam satsning på forskning och utveckling inom området material och specialkemikalier från skogsråvara. Projektet leddes av KTH och Chalmers och genomfördes tillsammans med BillerudKorsnäs, Holmen, SCA, Stora Enso, Sveaskog och Södra.

Resultatet av projektet blev skapandet av samverkansplattformen Treesearch, där WWSC är en central forskningsverksamhet som nyttjar plattformen men där andra forskningsaktiviteter bjuds in att nyttja plattformen.