ForMAX

En unik resurs för utveckling av framtidens material

ForMAX är en unik satsning på ett strålrör vid MAX IV där forskning kring nya och förbättrade material från skogen och dess framställningsprocesser kan utvecklas för att bidra till ett framtida hållbart samhälle. ForMAX möjliggörs av en donation från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och industrins satsning på Treesearch.

Strålröret ForMAX blir ett instrument specialanpassat för att lösa forskningsfrågor kring biokompositer, nanocellulosa, upplösning av trä, massaprocessen, fiberstruktur och fiberbindning. En skräddarsydd kombination av experimentella tekniker ger unika möjligheter till avancerad materialkaraktärisering och möjligheten att följa komplexa förlopp i realtid. ForMAX kommer även att fungera som en portal för att tillgängliggöra andra instrument och mättekniker på MAX IV som alla kan vara till nytta för forskning kring biobaserade material. Genom att bidra till ett nära och framgångsrikt forskningssamarbete mellan akademi och industri, ökar ForMAX svensk skogsindustris konkurrenskraft.

ForMAX är ett samarbete mellan Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och svensk skogsindustri, där KAW finansierar byggandet av strålröret med en donation om 100 miljoner kronor och industrin bidrar till driften om 8 miljoner kronor om året i tio år, vilket säkerställs genom Treesearch. Genom detta åtagande kommer forskare aktiva i forskningsprojekt som kopplas till Treesearch kunna erbjudas prioriterad access till avancerad karakterisering baserat på synkrotronljus.

Uppförandet av ForMAX startar i början av 2019 och strålröret planeras vara i drift i början av 2022. Innan dess kommer det finnas möjligheter att påbörja metodutveckling och forskning som nyttjar synkrotronljus genom nyttjande av andra synkrotronljuskällor inom ramen för Treesearch.

ForMAX Infrastructure Webinar Series

Welcome to a webinar series on the ForMAX infrastructure! Take the opportunity to learn more about the MAX IV laboratory, the ForMAX beamline, and how to get access to the instrument.

Mer om ForMAX