TREESEARCH logotype 2 black

Till alla nyheter 

Första industri-experimenten vid ForMAX
Nu har de första industriexperimenten utförts vid strålröret ForMAX på MAX IV, då Tetra Pak och forskare vid Chalmers tekniska högskola utfört en banbrytande studie om fiberbaserade hållbara livsmedelsförpackningar.
Elin Persson Jutemar and Eskil Andreasson, Tetra Pak, in the ForMAX sample preparation lab at MAX IV. Credit: Anna Sandahl, MAX IV
Elin Persson Jutemar and Eskil Andreasson, Tetra Pak, in the ForMAX sample preparation lab at MAX IV. Credit: Anna Sandahl, MAX IV

I ett pressmeddelande idag tillkännager Tetra Pak den nya forskning som utförs vid ForMAX vid MAX IV i Lund. Forskningen använder sig av avancerad röntgenspridningsteknik och genomförs i samarbete med forskare från Chalmers tekniska högskola och Wallenberg Wood Science Center och Vinnova-kompetenscentrumet FibRE.

Tetra Pak-experimentet är det allra första industriella experimentet på den nyligen startade forskningsstationen ForMAX, speciellt framtagen för forskning om nya material från skogen. Experimenten syftar till att få nya insikter om nanostrukturen hos fiberbaserade material, där den första applikationen blir att optimera sammansättningen av material som används för papperssugrör.

”En grundläggande förståelse för materialens struktur och egenskaper är avgörande när vi arbetar för att utveckla framtidens förpackningar. Vår ambition är att tillhandahålla världens mest hållbara matförpackningar, och experiment på ForMAX kommer helt klart att stödja oss i detta uppdrag”, säger Eva Gustavsson, Vice President Materials & Package, Tetra Pak.

Marianne Liebi, Chalmers/Paul Scherrer Institute, and Linnéa Björn, Chalmers, parts of the research team, handling paper straws in the ForMAX sample preparation lab at MAX IV. Credit: Anna Sandahl, MAX IV

Att ersätta fossilbaserad plast med fiberbaserade material ger nya möjligheter till mer hållbara förpackningar, men det finns också utmaningar: de nya materialen måste kunna stå emot vätskor och fukt samtidigt som de förblir livsmedelssäkra, återvinningsbara och uppfyller de ökande hållbarhetskraven.

Det här är några av utmaningarna som Tetra Pak och forskarna med hjälp av strålrörets avancerade karakteriseringstekniker i kombination med modellering tar sig an i experimenten vid ForMAX IV.

“Vårt första experiment, som börjar med papperssugrör, ger ytterligare analysmöjligheter för hur materialet i papperssugrör reagerar på förändringar i miljön i realtid, samt hur sugröret interagerar med olika typer av vätskor under stringenta förhållanden. Dessa nya insikter och kunskaper kommer att användas för att utveckla framtidens pappersugrör i våra virtuella modelleringsverktyg, som hjälper oss att förbättra dess funktionalitet”, säger Eskil Andreasson, teknikspecialist, virtuell modellering, Tetra Pak.

Eskil Andreasson (mitten), Teknikspecialist på Tetra Pak, med forskargruppen som lyssnar på Linnéa Björn, doktorand på Chalmers, i ForMAX-kontrollrum på MAX IV. Foto: Anna Sandahl, MAX IV

ForMAX – Ett unikt verktyg för forskning om material från skogen

Strålröret ForMAX  är ett resultat av ett långsiktigt samarbete mellan industri och akademi, där konstruktionen av ForMAX har finansierats av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och driftskostnaderna finansieras av industrin genom Treesearch. Som en av de industriella partnerna i Treesearch är Tetra Pak en av initiativtagarna och facilitatorerna till ForMAX.

De första experimenten visar strålrörets potential för både grundforskning och tillämpad forskning och utveckling.

“Det här experimentet är en milstolpe för akademin och industrin. Forskningsstationen är den första i sitt slag och kommer att underlätta grundläggande och tillämpad industriell forskning om hur nya, hållbara material kan användas”, säger Kim Nygård, chef för ForMAX-strålröret på MAX IV.

Dela nyheten