TREESEARCH logotype 2 black

ForMAX 1 år

ForMAX 1 år

Sedan starten har ForMAX tillhandahållit nya möjligheter för forskning kring hållbara material från förnybar skogsråvara. Några av de milstolpar som har uppnåtts under året är Det allra första ForMAX experimentet,  av forskare från KTH och Wallenberg Wood Science Center. Första industriella experimentet: Tetra Pak i samarbete med forskare från Chalmers och forskningscentren FibRe och WWSC. […]

ForMAX 1 år Läs mer »

Treesearch Insight 2023 I Lund – forskningsinfrastruktur i världsklass

Första dagen var dedikerad den utrustning som finns på Lunds Tekniska Högskola, närmre bestämt Biomass Steam Pretreatment-anläggningen, 4D Imaging Lab, och nCHERM – National Center for High-Resolution Electron Microscopy. Efter en gemensam inledning fick alla konferensdeltagarna en guidning av infrastrukturerna med möjlighet att ställa frågor till forskarna. På kvällen fanns det möjlighet att presentera sin

Treesearch Insight 2023 I Lund – forskningsinfrastruktur i världsklass Läs mer »

Strålröret ForMAX, en ny experimentstation vid MAX IV-laboratoriet i Lund

Strålröret ForMAX vid MAX IV öppnar för experiment

ForMAX är specialbyggd för avancerade studier på material från skogen och är ett initiativ av flera tunga aktörer som gått samman. Forskningsstationen består av ett strålrör där röntgenljus kommer att användas för att studera materialen på nanonivå upp till millimeternivå.  Byggnationen av strålröret har finansierats av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse medan driften finansieras av

Strålröret ForMAX vid MAX IV öppnar för experiment Läs mer »