Forskarstudier i industrisamverkan inom Treesearch

Treesearchs och BioInnovations utlysning 2017

Under hösten 2017 öppnade Vinnova Treesearchs och BioInnovations första utlysning för forskarstudier i samverkan. Utlysningen stödjer doktorand- eller postdoktorprojekt som syftar till att utveckla nya material och specialkemikalier från skogsråvara som bedrivs i samverkan med företag. 

Totalt finansierades 11 projekt. 

Project leader: Annette Larsson
Project partners: Chalmers, Södra
Project period: 

Project leader: Gunnar Westman
Project partners: Chalmers, Stora Enso
Project period: 

Project leader: Magnus Berggren
Project partners: Linköpings universitet, Ahlström-Munksjö
Project period: 2018-02-01 – 2020-07-31

Project leader: Eva Malmström
Project partners: KTH, Stora Enso, AkzoNobel, Ahlstrom-Munksjö, Holmen
Project period: 2018-11-01 – 2020-12-31

Project leader: Xavier Crispin
Project partners: Linköpings universitet
Project period: 2018-02-01 – 2020-05-31

Project leader: Martin Lawoko
Project partners: KTH, Stora Enso
Project period: 2018-02-01 – 2020-05-31

Project leader: Sylvia Larsson
Project partners: SLU, Valmet 
Project period: 

Project leader: Ulf Olsson
Project partners: Lunds universitet
Project period: 2018-02-01 – 2020-07-31

Project leader: Artem Kulachenko
Project partners: KTH, BillerudKorsnäs
Project period: 2018-02-01 – 2020-04-30

Project leader: Mathias Wallin
Project partners: Lunds universitet, Tetra Pak
Project period: 2018-02-01 – 2020-10-31

Project leader: Per Larsson
Project partners: KTH, BillerudKorsnäs 
Project period: 2018-02-01 – 2021-08-15