TREESEARCH logotype 2 black

Forskarstudier i industrisamverkan inom Treesearch

Treesearchs och BioInnovations utlysning 2017

Under hösten 2017 öppnade Vinnova Treesearchs och BioInnovations första utlysning för forskarstudier i samverkan. Utlysningen stödjer doktorand- eller postdoktorprojekt som syftar till att utveckla nya material och specialkemikalier från skogsråvara som bedrivs i samverkan med företag. 

Totalt finansierades 11 projekt. 

Resultaten från projekten presenterades under den första dagen av Treesearch Progress 2020 online edition. Du hittar postrar och presentationer från flera av projekten på konferensens webbplats >>

Project leader: Annette Larsson
Project partners: Chalmers, Södra
Project period: 

Project leader: Gunnar Westman
Project partners: Chalmers, Stora Enso
Project period: 

Project leader: Magnus Berggren
Project partners: Linköpings universitet, Ahlström-Munksjö
Project period: 2018-02-01 – 2020-07-31

Project leader: Eva Malmström
Project partners: KTH, Stora Enso, AkzoNobel, Ahlstrom-Munksjö, Holmen
Project period: 2018-11-01 – 2020-12-31

Project leader: Xavier Crispin
Project partners: Linköpings universitet
Project period: 2018-02-01 – 2020-05-31

Project leader: Martin Lawoko
Project partners: KTH, Stora Enso
Project period: 2018-02-01 – 2020-05-31

Project leader: Sylvia Larsson
Project partners: SLU, Valmet 
Project period: 

Project leader: Ulf Olsson
Project partners: Lunds universitet
Project period: 2018-02-01 – 2020-07-31

Project leader: Artem Kulachenko
Project partners: KTH, BillerudKorsnäs
Project period: 2018-02-01 – 2020-04-30

Project leader: Mathias Wallin
Project partners: Lunds universitet, Tetra Pak
Project period: 2018-02-01 – 2020-10-31

Project leader: Per Larsson
Project partners: KTH, BillerudKorsnäs 
Project period: 2018-02-01 – 2021-08-15