TREESEARCH logotype 2 black

Anslutning till Treesearch

Som associerad till Treesearch får du tillgång till Treesearchs program av kurser, forskningsinfrastruktur, konferenser och samverkansaktiviteter. Du har även möjlighet att prenumerera på Treesearchs nyhetsmail för att få uppdateringar. 

På den här sidan hittar du information och länkar till ansökan.

Anslutning av projekt

Anslutning av projekt är första steget för att bli Associerad forskare. 

Ansökan till Treesearch görs av projektledare.

Personlig anslutning (associerad Forskare)

Individuell anslutning är andra steget* i anslutningen, som görs personligen.

Länken kräver lösenord.

Vem kan ansluta sig

Treesearch är öppet för dig som är verksam i Sverige inom forskningen på material och specialkemikalier från skogsråvara. 

För att bli associerad till Treesearch ska du vara:

 • Forskare i akademin, oavsett vilket universitet/högskola i Sverige du tillhör. Jobbar du nära forskningen i en annan roll än forskare kan du ansluta dig som forskningsanknuten inom akademin.  
 • Postdoktor eller doktorand  anställd inom akademi eller industri.
 • Forskare och forskningsanknutna inom industrin och institut ska tillhöra en av Treesearchs partner. 

Så ansluter du dig

Anslutning till Treesearch sker i två steg; anslutning av projekt och personlig anslutning (associering). 

Steg 1: anslut ett forskningsprojekt. Detta görs en gång per projekt av projektledaren. Ansökan är öppet för alla projekt inom Treesearchs forskningsområden, oavsett storlek på projekt. Den ansökande får en direkt bekräftelse på ansökan och kontaktas av Treesearch för information om lösenord inom några dagar. 

Associerade projekt presenteras på Treesearch’s hemsida för att synliggöra forskningen som sker I Sverige på området. Projekten länkas även till projektledarens profil.

I steg 2 är ansluter sig de verksamma i projektet individuellt efter att lösenord har distribuerats av projektledaren. En direkt bekräftelse skickas ut till den sökande och Treesearch återkommer med slutlig bekräftelse inom några dagar. 
Ansökan i steg 2 måste göras personligen, bland annat för att följa dataskyddsförordningen (GDPR). Du behöver endast fylla i ansökan en gång även om du tillhör flera projekt.

Alla associerade forskare listas på Treesearchs hemsida, med individuella profiler.

Länkar till båda stegen hittar du ovan. Har du frågor kring anslutningen kontakta registrator@treesearch.se.

Anslutning för dig som är vid en av Treesearchs partners:

Är du forskare/doktorand/postdoktor/forskningsanknuten anställd inom en organisation som är partner i Treesearch och har forskningsverksamhet inom Treesearchs tematiska forskningsområden kan du även ansluta dig direkt, och även utan att tillhöra ett anslutet projekt.

Kontakta registrator@treesearch.se eller kontaktpersonen vid din organisation.

TREESEARCH logotype 2 black

Det här innebär det att vara associerad till Treesearch

Som Associerad forskare/Forskningsanknuten inom Treesearch får du tillgång till

 • Konferenser, seminarier och workshops. Deltagande i konferenser, seminarier och workshops arrangerade av Treesearch
 • Utbildning. Delta i de kurser som arrangeras inom Treesearch.
 • Forskningsinfrastruktur. Prioriterad tillgång till och stöd för experimentens planering, genomförande och analys av resultat.
 • Nätverk. Tillgång till Treesearchs nätverk i akademi och industri med möjlighet att påverka forskningsområdet.
 • Information. Som ansluten till Treesearch får du tillgång till nyhetsbrev och uppdateringar från Treesearch.
 • Stöd för konferenser och seminarier. Om du har arrangemang inom Treesearchs forskningsområden kan du få stöd för detta.

Som Associerad till Treesearch förväntas du att

 • Delta i aktiviteter anordnade av Treesearch och bidra till Treesearchs nätverk (till exempel konferenser och workshops) och vid lämpliga tillfällen presentera din forskning.
 • Acknowledgement i publikationer: Publikationer där Treesearch bidragit med support av forskningsinfrastruktur ska ha följande formulering i acknowledgement: ”This research has been supported by Treesearch”.
 • Treesearch-doktorander uppmuntras till att delta i ett visst antal kurser som ges inom ramen för Treesearch. Dessa kurser ger både relevant, uppdaterad kunskap och viktigt nätverk. 
 • Informera Treesearch om aktiviteter genomförs inom projekt där andra forskare inom Treesearch kan bjudas in och delta, t ex öppna seminarier. Treesearch-doktoranders disputationer annonseras på Treesearch hemsida.