Utbildning

utbildning för framtidens bioekonomi

COVID-19-uppdatering (januari 2021). Treesearch följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och de lokala begränsningarna från Treesearch-partnerna. På grund av hälsoproblem och resebegränsningar kommer alla kurser under våren 2021 att ges som onlinekurser. Under sommaren och hösten hoppas vi kunna ge kurser på plats,  med möjlighet att delta online.

Inom Treesearch ordnas utbildning för doktorander, postdoktorer och forskare från akademi, institut och industri, för att möta framtidens behov. Utbildningsprogrammet strävar efter att överbrygga glappet mellan teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet genom att inkludera kursmoment som ger hands-on-träning och studiebesök. 

Treesearch ordnar kurser på Overview-nivå (breddningsnivå) och F-nivå (fokus), infrastrukturkurser och kurser tillsammans med WWSC Academy. Nästan alla av dessa kurser ges under en sammansatt period alternativt att det finns en god möjlighet att följa kursen på distans så att det är underlättas för deltagare från andra orter. 

Kurserna riktar sig i första hand till doktorander och i andra hand till postdoktorer, forskare på universitet och verksamma från industrin. O-kurserna har även studenter på masternivå möjlighet att delta i. Kurserna ges på lärosätena med lärandemål och kvalitetsuppföljning efter de regler som finns vid det läroverk som ger kursen.    

Treesearch övertar FPIRCs kursverksamhet

Treesearch övertar kursverksamheten från FPIRC. Under 2019 kommer tidigare FPIRC-kurser annonseras både på Treesearchs och FPIRCs hemsida.  

Kommande kurser

Kontakt utbildning

Har du frågor kring utbildningen och kurserna inom Treesearch kontakta Gunnar Westman Vice-föreståndare utbildning.
education@treesearch.se