Utbildning

utbildning för framtidens bioekonomi

COVID-19 update (June 2). Treesearch is following the recommendations from the Public Health Agency of Sweden and the local restrictions from the Treesearch partners. Due to health concerns and  travel restrictions, we have been forced to postpone the courses for spring 2020. Treesearch is working on converting the courses  for Autumn 2020 to on-line courses when possible to enable to study the courses remotely. Updates will be posted on the course pages.

Inom Treesearch ordnas utbildning för doktorander, postdoktorer och forskare från akademi, institut och industri, för att möta framtidens behov. Utbildningsprogrammet strävar efter att överbrygga glappet mellan teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet genom att inkludera kursmoment som ger hands-on-träning och studiebesök. 

Treesearch ordnar kurser på Overview-nivå (breddningsnivå) och F-nivå (fokus), infrastrukturkurser och kurser tillsammans med WWSC Academy. Nästan alla av dessa kurser ges under en sammansatt period alternativt att det finns en god möjlighet att följa kursen på distans så att det är underlättas för deltagare från andra orter. 

Kurserna riktar sig i första hand till doktorander och i andra hand till postdoktorer, forskare på universitet och verksamma från industrin. O-kurserna har även studenter på masternivå möjlighet att delta i. Kurserna ges på lärosätena med lärandemål och kvalitetsuppföljning efter de regler som finns vid det läroverk som ger kursen.    

Treesearch övertar FPIRCs kursverksamhet

Treesearch övertar kursverksamheten från FPIRC. Under 2019 kommer tidigare FPIRC-kurser annonseras både på Treesearchs och FPIRCs hemsida.  

Kommande kurser

Inget evenemang hittades!

Kontakt utbildning

Har du frågor kring utbildningen och kurserna inom Treesearch kontakta Gunnar Westman Vice-föreståndare utbildning.
education@treesearch.se