Utbildning

utbildning för framtidens bioekonomi

COVID-19 update (May 2021). Covid vaccination has started so we hope that courses given during summer and autumn will be perfomed in the traditional way and we will meet in person, with the complementary possibility to attend on-line.
 Treesearch is following the recommendations from the Public Health Agency of Sweden and the local restrictions from the Treesearch partners. Due to health concerns and  travel restrictions all courses to the end of june 2021 will be given as on-line courses.

Kommande kurser

Inget evenemang hittades!

Inom Treesearch ordnas utbildning för doktorander, postdoktorer och forskare från akademi, institut och industri, för att möta framtidens behov. Utbildningsprogrammet strävar efter att överbrygga glappet mellan teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet genom att inkludera kursmoment som ger hands-on-träning och studiebesök. 

Treesearch ordnar kurser på Overview-nivå (breddningsnivå) och F-nivå (fokus), infrastrukturkurser och kurser tillsammans med WWSC Academy. Nästan alla av dessa kurser ges under en sammansatt period alternativt att det finns en god möjlighet att följa kursen på distans så att det är underlättas för deltagare från andra orter. 

Kurserna riktar sig i första hand till doktorander och i andra hand till postdoktorer, forskare på universitet och verksamma från industrin. O-kurserna har även studenter på masternivå möjlighet att delta i. Kurserna ges på lärosätena med lärandemål och kvalitetsuppföljning efter de regler som finns vid det läroverk som ger kursen.    

Treesearch övertar FPIRCs kursverksamhet

Treesearch har övertagit kursverksamheten från FPIRC. Kurser som tidigare ingick i FPIRCs kurskatalog annonseras nu via Treesearch.se.

Kontakt utbildning

Har du frågor kring utbildningen och kurserna inom Treesearch kontakta education@treesearch.se