TREESEARCH logotype 2 black

Utbildning

utbildning för framtidens bioekonomi

Kommande kurser

Inget evenemang hittades!

Inom Treesearch ordnas utbildning för doktorander, postdoktorer och forskare från akademi, institut och industri, för att möta framtidens behov. Utbildningsprogrammet strävar efter att överbrygga glappet mellan teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet genom att inkludera kursmoment som ger hands-on-träning och studiebesök. 

Treesearch ordnar kurser på Overview-nivå (breddningsnivå) och F-nivå (fokus), infrastrukturkurser och kurser tillsammans med WWSC Academy. Nästan alla av dessa kurser ges under en sammansatt period alternativt att det finns en god möjlighet att följa kursen på distans så att det är underlättas för deltagare från andra orter. 

Kurserna riktar sig i första hand till doktorander och i andra hand till postdoktorer, forskare på universitet och verksamma från industrin. O-kurserna har även studenter på masternivå möjlighet att delta i. Kurserna ges på lärosätena med lärandemål och kvalitetsuppföljning efter de regler som finns vid det läroverk som ger kursen.    

Treesearch övertar FPIRCs kursverksamhet

Treesearch har övertagit kursverksamheten från FPIRC. Kurser som tidigare ingick i FPIRCs kurskatalog annonseras nu via Treesearch.se.

Kontakt utbildning

Har du frågor kring utbildningen och kurserna inom Treesearch kontakta education@treesearch.se