TREESEARCH logotype 2 black

Konferenskoncept

Konferenser, seminarier och studiebesök

Treesearch skapar återkommande mötesplatser för att främja samverkan mellan akademi, industri och forskningsinstitut. Inom Treesearch finns framtagna konferenskoncept som beskriver olika typer av aktiviteter, allt från stora flerdagskonferenser till online workshops och mindre studiebesök. 

Vetenskaplig konferens med talare från Treesearchs verksamhet som presenterar framdriften av plattformen och inbjudna talare som presenterar de senaste vetenskapliga framstegen. Huvudfokus är att skapa en återkommande mötesplats för intern kunskapsintegration inom Treesearch samt att stärka den gemensamma visionen.

Läs mer om Treesearch Progress

Treesearch Foresight

Framtidsorienterade konferenser och evenemang med en blandning av vetenskap och samhällsaktuella ämnen. Kan riktas mot specifika grupper såsom studenter, doktorander eller allmänheten. 

Treesearch Insight

Ger insikt i tekniska och vetenskapliga resultat från en associerad verksamhet eller projekt inom Treesearch. Mer omfattande konferenser som kan vara halvdag, endags eller flerdags. 

Bland de genomförda Treesearch Insight finns Treesearch Insight WWSC Postdocs and Treesearch Industrial Postdoc Program som hölls online 2021.

Treesearch Scientific Sessions

Seminarier med vetenskaplig relevans till Treesearch tematiska forskningsområden. Ofta kortare seminarier med fokus på ett visst tema och arrangeras av forskare inom Treesearch. Hålls oftast online och kan ha inbjudna talare. 

 

Treesearch Meet

Studiebesök som sker mellan Treesearch partners listas som Treesearch Meet. Dessa hålls för att utöka samarbetet mellan ingående parter i Treesearch och skapa kontakter mellan verksamheter.

Treesearch Select

Ett specifikt event för Treesearch industripartner. Treesearch Select ger insikt i ett forskningsområde eller projekt som är av intresse för företaget. Eventet genomförs helt online eller som hybridevent.

Vill du veta mer eller komma i kontakt med oss på Treesearch för att diskutera konferenser, seminarier eller studiebesök?

Kontakta collaboration@treesearch.se

Se kommande event i kalendariet