TREESEARCH logotype 2 black

TREESEARCH

Treesearch värdorganisation för Boreal Alliance under 2023

Medlemmarna i Boreal Alliance har trots sitt geografiska avstånd liknande förutsättningar när det kommer till att omsätta skogsbaserad materialvetenskap till nya hållbara innovationer. Att främja samarbete inom forskningen på material från skogen och dess tillämpning på internationell nivå är därför alliansens gemensamma uppdrag sedan starten 2020. Treesearch blev svensk representant i nätverket 2022 men redan …

Treesearch värdorganisation för Boreal Alliance under 2023 Läs mer »

Strålröret ForMAX, en ny experimentstation vid MAX IV-laboratoriet i Lund

Strålröret ForMAX vid MAX IV öppnar för experiment

ForMAX är specialbyggd för avancerade studier på material från skogen och är ett initiativ av flera tunga aktörer som gått samman. Forskningsstationen består av ett strålrör där röntgenljus kommer att användas för att studera materialen på nanonivå upp till millimeternivå.  Byggnationen av strålröret har finansierats av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse medan driften finansieras av …

Strålröret ForMAX vid MAX IV öppnar för experiment Läs mer »

Resurssmarta Processser – en framtidsinvestering för biobaserad industri

På bioinnovation.se kan du nu läsa mer om företagsforskarskolan och exempel på pågående projekt. Forskningsprojekten ska bidra till ökad kunskap om fiberlinjen, pappers- och kartongprocesser, kemikalieåtervinning och helt nya processkoncept inom skogs-, textil- och kemiindustrin och också bidra till kompetensförsörjningen inom processområdet. Utbildning är en viktig del inom forskarskolan och under våren drogs den första …

Resurssmarta Processser – en framtidsinvestering för biobaserad industri Läs mer »

Från grundforskning till pilotskala – materialet som kan ersätta polystyrenskum

För kth.se berättar professor Lars Wågberg om de första stegen som och den forskning som ledde fram till ett skummaterial, då gjort av nanocellulosa. De första stegen gjordes som ett doktorandarbete inom forskningscentrat Wallenberg Wood Science Center och 2012 kunde doktoranden Nicholas Cervin presentera sin avhandling. – Det visade sig fungera väldigt bra och vi arbetade …

Från grundforskning till pilotskala – materialet som kan ersätta polystyrenskum Läs mer »

Monica Ek tilldelas Ekman-medaljen

Monica Ek, professor vid KTH och avdelningschef för Träkemi och massateknologi, tilldelas 2021 års Ekmanmedalj för sina insatser inom forskning, utbildning och samverkan inom den skogsindustriella forskningen. Motiveringen som tillkännagavs på konferensen Ekmandagarna 2022 tog bland annat upp Monicas insatser som akademisk forskare och innovatör inom bioraffinaderiområdet med valorisering av rester från skogsbruket som bark. …

Monica Ek tilldelas Ekman-medaljen Läs mer »

Forskning & Framsteg-artikel visar nya material av trä

Det transparenta träet är ett exempel som tidningen Forskning & Framsteg tar upp. Bilden är tagen i ett annat sammanhang.  Artikeln tar fasta på uttrycket ”Allt som görs av olja kan göras av skog” och visar sedan på spännande exempel på både forskning och utvecklingsprojekt. Medverkar i artikeln gör bland annat WWSC-doktoranden Celine Montari och professor …

Forskning & Framsteg-artikel visar nya material av trä Läs mer »

Företagsforskarskolan Resurssmarta processer startar

Nu startar Resurssmarta processer – en nationell företagsforskarskola för biobaserade processer. Doktoranderna och postdoktorerna inom Resurssmarta processer kommer att arbeta med utveckling nära världsledande forskare och industri.  – Vi behöver fler med processkunskap inom den biobaserade industrin – för att kunna fortsätta utveckla hållbara produkter och material för en global marknad. säger Catrin Gustavsson, affärsområdeschef …

Företagsforskarskolan Resurssmarta processer startar Läs mer »

Bilden visar tillverkning av elektroniskt papper vid pilotpappermaskin

Framsteg i att göra papper för energilagring

Digital Cellulose Center är ett Vinnova-kompetenscenter där bland annat Linköpings universitet, KTH och RISE ingår. I en artikel i Ny Teknik lyfts nu centrets senaste framgångar i att tillverka elektroniskt ledande papper i pilotskala fram. De elektriska egenskaperna fås genom att använda sig av ledande polymerer och biobaserat kol som fäst till cellulosafiber. I samarbete …

Framsteg i att göra papper för energilagring Läs mer »

Aerogeler av nanocellulosa är ett mycket lätt material.

Aerogeler av nanocellulosa för framtidens biomedicinska applikationer

Aerogeler av nanocellulosa är en förhållandevis ny typ av lättviktsmaterial där bortåt 99% består av luft. Forskning har visat potentialen för arogeler av nanocellulosa bland annat för högpresterande isolering och rening av vatten, men processen för att göra dom har krävt speciell utrustning som chockfrysning med flytande kväve och frystorkning. Nu har forskare vid KTH …

Aerogeler av nanocellulosa för framtidens biomedicinska applikationer Läs mer »

Forskning på material från skogen på IVAs 100-lista 2021

Årets Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) 100-lista har fokus på krisberedskap och samhällets förmåga att hantera kriser. Av de 51 listade projekten återfinns två projekt som använder skogen som råvara: Fully green energy harvester, Mittuniversitetet.   Projektet använder cellulosabaserade material för att tillverka triboelektriska nanogeneratorer (TENG) som kan lagra energi från mekaniska rörelser och leds av Renyun …

Forskning på material från skogen på IVAs 100-lista 2021 Läs mer »