TREESEARCH logotype 2 black

TREESEARCH

Bioeconomy Innovation day 2023 i Bryssel för ökad dialog dialog mellan europeiska intressenter inom bioekonomin

Syftet med evenemanget var att belysa vikten av bioekonomi för att främja resurseffektivitet, motståndskraft och värdeskapande över hela Europa. I synnerhet visade evenemanget upp hur bioekonomi kan främja grön omställning och erbjöd nya insikter om banbrytande cirkulära biobaserade innovationer. Nu finns en artikel som sammanfattar dagen på FinnCERES hemsida. Dagen samlade närmre 80 deltagare som […]

Bioeconomy Innovation day 2023 i Bryssel för ökad dialog dialog mellan europeiska intressenter inom bioekonomin Läs mer »

ForMAX 1 år

Sedan starten har ForMAX tillhandahållit nya möjligheter för forskning kring hållbara material från förnybar skogsråvara. Några av de milstolpar som har uppnåtts under året är Det allra första ForMAX experimentet,  av forskare från KTH och Wallenberg Wood Science Center. Första industriella experimentet: Tetra Pak i samarbete med forskare från Chalmers och forskningscentren FibRe och WWSC.

ForMAX 1 år Läs mer »

Treesearch Bootcamp – en unik intensivkurs för akademin och industrin

En kurs för att öka kunskaperna om industrin och de processer som utgör kärnan i skogsindustrin: det är tanken bakom Treesearchs Bootcamp-kurs. Under några intensiva veckor (därav namnet Bootcamp) får deltagarna både teoretisk och praktisk kunskap om industrins processer. ­”Bootcamp är en unik kurs, gjord för dig som vill ha en insikt i industrins processer,

Treesearch Bootcamp – en unik intensivkurs för akademin och industrin Läs mer »

Treesearch Insight 2023 I Lund – forskningsinfrastruktur i världsklass

Första dagen var dedikerad den utrustning som finns på Lunds Tekniska Högskola, närmre bestämt Biomass Steam Pretreatment-anläggningen, 4D Imaging Lab, och nCHERM – National Center for High-Resolution Electron Microscopy. Efter en gemensam inledning fick alla konferensdeltagarna en guidning av infrastrukturerna med möjlighet att ställa frågor till forskarna. På kvällen fanns det möjlighet att presentera sin

Treesearch Insight 2023 I Lund – forskningsinfrastruktur i världsklass Läs mer »

Treesearch värdorganisation för Boreal Alliance under 2023

Medlemmarna i Boreal Alliance har trots sitt geografiska avstånd liknande förutsättningar när det kommer till att omsätta skogsbaserad materialvetenskap till nya hållbara innovationer. Att främja samarbete inom forskningen på material från skogen och dess tillämpning på internationell nivå är därför alliansens gemensamma uppdrag sedan starten 2020. Treesearch blev svensk representant i nätverket 2022 men redan

Treesearch värdorganisation för Boreal Alliance under 2023 Läs mer »

Strålröret ForMAX, en ny experimentstation vid MAX IV-laboratoriet i Lund

Strålröret ForMAX vid MAX IV öppnar för experiment

ForMAX är specialbyggd för avancerade studier på material från skogen och är ett initiativ av flera tunga aktörer som gått samman. Forskningsstationen består av ett strålrör där röntgenljus kommer att användas för att studera materialen på nanonivå upp till millimeternivå.  Byggnationen av strålröret har finansierats av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse medan driften finansieras av

Strålröret ForMAX vid MAX IV öppnar för experiment Läs mer »

Resurssmarta Processser – en framtidsinvestering för biobaserad industri

På bioinnovation.se kan du nu läsa mer om företagsforskarskolan och exempel på pågående projekt. Forskningsprojekten ska bidra till ökad kunskap om fiberlinjen, pappers- och kartongprocesser, kemikalieåtervinning och helt nya processkoncept inom skogs-, textil- och kemiindustrin och också bidra till kompetensförsörjningen inom processområdet. Utbildning är en viktig del inom forskarskolan och under våren drogs den första

Resurssmarta Processser – en framtidsinvestering för biobaserad industri Läs mer »

Från grundforskning till pilotskala – materialet som kan ersätta polystyrenskum

För kth.se berättar professor Lars Wågberg om de första stegen som och den forskning som ledde fram till ett skummaterial, då gjort av nanocellulosa. De första stegen gjordes som ett doktorandarbete inom forskningscentrat Wallenberg Wood Science Center och 2012 kunde doktoranden Nicholas Cervin presentera sin avhandling. – Det visade sig fungera väldigt bra och vi arbetade

Från grundforskning till pilotskala – materialet som kan ersätta polystyrenskum Läs mer »

Monica Ek tilldelas Ekman-medaljen

Monica Ek, professor vid KTH och avdelningschef för Träkemi och massateknologi, tilldelas 2021 års Ekmanmedalj för sina insatser inom forskning, utbildning och samverkan inom den skogsindustriella forskningen. Motiveringen som tillkännagavs på konferensen Ekmandagarna 2022 tog bland annat upp Monicas insatser som akademisk forskare och innovatör inom bioraffinaderiområdet med valorisering av rester från skogsbruket som bark.

Monica Ek tilldelas Ekman-medaljen Läs mer »