TREESEARCH logotype 2 black

Till alla nyheter 

Monica Ek tilldelas Ekman-medaljen
Professor Monica Ek, KTH, tilldelas 2021-års Ekmanmedalj. Medaljen delas ut av Svenska Pappers- och Cellulosaingeniörsföreningen (SPCI) för förtjänstfulla tekniska eller vetenskapliga insatser inom svensk skogsindustri.
monica ekmanmedalj

Monica Ek, professor vid KTH och avdelningschef för Träkemi och massateknologi, tilldelas 2021 års Ekmanmedalj för sina insatser inom forskning, utbildning och samverkan inom den skogsindustriella forskningen.

Motiveringen som tillkännagavs på konferensen Ekmandagarna 2022 tog bland annat upp Monicas insatser som akademisk forskare och innovatör inom bioraffinaderiområdet med valorisering av rester från skogsbruket som bark. Inom utbildning har Monica gjort stora insatser för att utveckla grund- och doktorandutbildningen, inte minst framtagningen av Ljungberg textbook, med stöd av Ljungbergsfonden, som används i utbildningar både nationellt och internationellt.  

Delar av Monica Eks nuvarande forskning kring valorisering av bark bedrivs inom Wallenberg Wood Science Center och projektet OptiBark. Hennes forskning kring cellulosakemi ligger också till grund för start-upen FineCell

Ekmanmedaljen är en utmärkelse som sedan 1929 delas ut av Svenska Pappers- och Cellulosaingeniörsföreningen. Medaljen kan på styrelsens förslag efter föreningens beslut tilldelas person för förtjänstfulla tekniska eller vetenskapliga insatser inom föreningens arbetsområde.” Medaljen delas ut till minne av Carl Daniel Ekman (1845 ­–1904) som var den förste som använde sulfitmetoden i industriell skala för tillverkning av pappersmassa.

En lista på alla tidigare mottagare av Ekmanmedaljen hittas här

Dela nyheten