TREESEARCH logotype 2 black

Till alla nyheter 

Från grundforskning till pilotskala – materialet som kan ersätta polystyrenskum
Cellulosamaterialet Papira är en biobaserad och återvinningsbar ersättare till fossilbaserade skummaterial som polystyren, det som som i dagligt tal kallas frigolit. Det som startade som grundforskning inom forskningscentrat WWSC har vidareutvecklats av Stora Enso som nyligen kunde inviga en pilotanläggning.
Bakgrund Papira-event

För kth.se berättar professor Lars Wågberg om de första stegen som och den forskning som ledde fram till ett skummaterial, då gjort av nanocellulosa. De första stegen gjordes som ett doktorandarbete inom forskningscentrat Wallenberg Wood Science Center och 2012 kunde doktoranden Nicholas Cervin presentera sin avhandling. 

– Det visade sig fungera väldigt bra och vi arbetade sedan hårt för att förstå de grundläggande parametrar som kontrollerar stabiliteten hos vattenbaserade skum, säger Lars Wågberg till kth.se. 

De första lovande resultaten gjorde att Lars Wågberg och hans kollegor tog kontakt med Cellutech, numera en del av Stora Enso. Sedan dess har mycket utveckling skett och materialet görs numera av cellulosafibrer.

Nyligen kunde Stora Enso inviga sin pilotanläggning, som ligger på Stora Ensos anläggning i Fors. Det som började som grundforskning har därmed tagit ytterligare ett stort steg mot att bidra till en fossilfri värld.

Läs hela artikeln på kth.se

Dela nyheten