TREESEARCH logotype 2 black

Forskning

Resurssmarta Processser – en framtidsinvestering för biobaserad industri

På bioinnovation.se kan du nu läsa mer om företagsforskarskolan och exempel på pågående projekt. Forskningsprojekten ska bidra till ökad kunskap om fiberlinjen, pappers- och kartongprocesser, kemikalieåtervinning och helt nya processkoncept inom skogs-, textil- och kemiindustrin och också bidra till kompetensförsörjningen inom processområdet. Utbildning är en viktig del inom forskarskolan och under våren drogs den första […]

Resurssmarta Processser – en framtidsinvestering för biobaserad industri Läs mer »

Från grundforskning till pilotskala – materialet som kan ersätta polystyrenskum

För kth.se berättar professor Lars Wågberg om de första stegen som och den forskning som ledde fram till ett skummaterial, då gjort av nanocellulosa. De första stegen gjordes som ett doktorandarbete inom forskningscentrat Wallenberg Wood Science Center och 2012 kunde doktoranden Nicholas Cervin presentera sin avhandling. – Det visade sig fungera väldigt bra och vi arbetade

Från grundforskning till pilotskala – materialet som kan ersätta polystyrenskum Läs mer »

Forskning & Framsteg-artikel visar nya material av trä

Det transparenta träet är ett exempel som tidningen Forskning & Framsteg tar upp. Bilden är tagen i ett annat sammanhang.  Artikeln tar fasta på uttrycket “Allt som görs av olja kan göras av skog” och visar sedan på spännande exempel på både forskning och utvecklingsprojekt. Medverkar i artikeln gör bland annat WWSC-doktoranden Celine Montari och professor

Forskning & Framsteg-artikel visar nya material av trä Läs mer »

Forskning på material från skogen i Vetenskapens värld

I Vetenskapens värld pågår just nu en serie om skogen och skogsbrukets betydelse i ett miljö- och klimatperspektiv. Programserien belyser olika aspekter på ämnet, och som exempel på vad man i framtiden kan komma göra av skogen visade WWSCs föreståndare Eva Malmström upp olika exempel på forskningen. Foto: Vetenskapens värld, SVT Segmentet där WWSC medverkar gå

Forskning på material från skogen i Vetenskapens värld Läs mer »

Företagsforskarskolan Resurssmarta processer startar

Nu startar Resurssmarta processer – en nationell företagsforskarskola för biobaserade processer. Doktoranderna och postdoktorerna inom Resurssmarta processer kommer att arbeta med utveckling nära världsledande forskare och industri.  – Vi behöver fler med processkunskap inom den biobaserade industrin – för att kunna fortsätta utveckla hållbara produkter och material för en global marknad. säger Catrin Gustavsson, affärsområdeschef

Företagsforskarskolan Resurssmarta processer startar Läs mer »

Bilden visar tillverkning av elektroniskt papper vid pilotpappermaskin

Framsteg i att göra papper för energilagring

Digital Cellulose Center är ett Vinnova-kompetenscenter där bland annat Linköpings universitet, KTH och RISE ingår. I en artikel i Ny Teknik lyfts nu centrets senaste framgångar i att tillverka elektroniskt ledande papper i pilotskala fram. De elektriska egenskaperna fås genom att använda sig av ledande polymerer och biobaserat kol som fäst till cellulosafiber. I samarbete

Framsteg i att göra papper för energilagring Läs mer »

Aerogeler av nanocellulosa är ett mycket lätt material.

Aerogeler av nanocellulosa för framtidens biomedicinska applikationer

Aerogeler av nanocellulosa är en förhållandevis ny typ av lättviktsmaterial där bortåt 99% består av luft. Forskning har visat potentialen för arogeler av nanocellulosa bland annat för högpresterande isolering och rening av vatten, men processen för att göra dom har krävt speciell utrustning som chockfrysning med flytande kväve och frystorkning. Nu har forskare vid KTH

Aerogeler av nanocellulosa för framtidens biomedicinska applikationer Läs mer »

Forskning på material från skogen på IVAs 100-lista 2021

Årets Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) 100-lista har fokus på krisberedskap och samhällets förmåga att hantera kriser. Av de 51 listade projekten återfinns två projekt som använder skogen som råvara: Fully green energy harvester, Mittuniversitetet.   Projektet använder cellulosabaserade material för att tillverka triboelektriska nanogeneratorer (TENG) som kan lagra energi från mekaniska rörelser och leds av Renyun

Forskning på material från skogen på IVAs 100-lista 2021 Läs mer »

Nya forskningsframsteg gör transparenta träet 100% förnyelsebart

Mycket har hänt sedan den första publikationen om det genomskinliga träet; en biokomposit som kombinerar transparenta egenskaper med träets hållfasthet. Sedan 2016 har materialet fått skrädarsydda egenskaper som termoreglering och andra intelligenta egenskaper. Nu har en ny milstolpe uppnåtts: ett helt biobaserat transparent trä, tillverkat med grön kemi. – Vi har ersatt de fossilbaserade polymererna

Nya forskningsframsteg gör transparenta träet 100% förnyelsebart Läs mer »

Vatten kan renas med en ny typ av cellulosahydrogel

I ett samarbete mellan KTH och Politecnico di Torino har forskare funnit att de upp till 100% -lignocellulosa-baserade hydrogelerna kan ta bort föroreningar som metaller och färgämnen. Jämfört med andra liknande metoder är upptäckten betydligt miljövänligare – och lättillgängligare.  “Detta är ett enkelt, hållbart system. Det fungerar bra, om inte bättre, än de hydrogel-system som

Vatten kan renas med en ny typ av cellulosahydrogel Läs mer »

Forskning om lignin och flisning belönas av Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond.

Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfonds årliga Kompetensutvecklingspris har målet att främja utvecklingen av svensk massa- och pappersindustris omvandling mot förbättrade och nya produkter och tjänster. I år tilldelas Christian Kugge, SCA R&D Centre, priset för sin forskning kring lignin. Priset motiveras med: ”Genom att kombinera grundläggande katalys med tillämpad forskning i samarbete med forskare i världsklass

Forskning om lignin och flisning belönas av Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond. Läs mer »

Elektriskt ledande cellulosatråd används i en symaskin

Elektroniskt ledande cellulosa-tråd utvecklat av WWSC-forskare

Tråden producerades i en beläggningsprocess med ett bläck baserat på den biokompatibla PEDOT: PSS och det färdiga tråden kunde sedan användas i en symaskin för att tillverka elektroniska textilier. Resultaten publicerades nyligen i ACS Applied Materials & Interfaces. – Cellulosatråden skulle kunna användas för att tillverka klädesplagg av giftfria, förnybara och naturliga material som har

Elektroniskt ledande cellulosa-tråd utvecklat av WWSC-forskare Läs mer »