TREESEARCH logotype 2 black

Till alla nyheter 

Forskning om lignin och flisning belönas av Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond.
Christian Kugge, SCA R&D Centre, tilldelas 2021 års kompetensutvecklingspris av Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond. Jessica Gard Timmerfors, MoRe Research, får ta emot utmärkelsen Young Researcher´s Award som i år delas ut för första gången av stiftelsen.
sundbladsfonden vinnare 2021-2

Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfonds årliga Kompetensutvecklingspris har målet att främja utvecklingen av svensk massa- och pappersindustris omvandling mot förbättrade och nya produkter och tjänster. I år tilldelas Christian Kugge, SCA R&D Centre, priset för sin forskning kring lignin. Priset motiveras med:

”Genom att kombinera grundläggande katalys med tillämpad forskning i samarbete med forskare i världsklass skapar Christian Kugge nya möjligheter för omvandling av den skogsindustriella restströmmen lignin. Därmed ökar ligninets potential som råvarukälla för nya material och biodrivmedel.”

Läs mer i pressmeddelandet “700 000 kronor för nytt sätt att förädla lignin”

I år var första gången som stiftelsen delar ut Young Researcher´s Award, som tilldelas en forskare som verkat inom skogsindustriell forskning i max fem år efter disputation. Första pristagaren är Jessica Gard Timmerfors vid MoRe Research, som tilldelas priset med motiveringen:

”Genom att studera flis med hjälp av moderna metoder och tekniker lägger Jessica Gard Timmerfors grunden för ökade möjligheter till en effektiv användning av vedråvaran. Dessutom lyfter hon fram flis som ett forskningsområde som är relevant och aktuellt för både industrin och akademin.”

Läs mer i pressmeddelandet “Tilldelas 400 000 kronor för ambitiöst forskningsmål för flis”

Dela nyheten