Företagsforskarskolan Resurssmarta processer startar
För att förverkliga en hållbar utveckling krävs resurssmarta processer för effektivt nyttjande av biobaserade råvaror. Därför startar nu skogs-, kemi- och textilindustrin tillsammans med lärosäten och institut en företagsforskarskola kring resurssmarta processer.
Resurssmarta processer

Nu startar Resurssmarta processer – en nationell företagsforskarskola för biobaserade processer. Doktoranderna och postdoktorerna inom Resurssmarta processer kommer att arbeta med utveckling nära världsledande forskare och industri. 

– Vi behöver fler med processkunskap inom den biobaserade industrin – för att kunna fortsätta utveckla hållbara produkter och material för en global marknad. säger Catrin Gustavsson, affärsområdeschef Innovation på Södra som är en av aktörerna som initierat företagsforskarskolan.

Läs mer i artikel på bioinnovation.se ‘Forskarskola för framtidens resurssmarta processer’

 

Projekten söker nu doktorander och postdoktorer. Alla aktuella jobbannonser finns samlade på resurssmarta.se.

Om Resurssmarta processer:

Företagsforskarskolan Resurssmarta Processer är en satsning för att vidareutveckla dagens processer inom skogs-, textil- och kemiindustrin genom bättre nyttjande av biobaserade råvaror.

Resurssmarta Processer syftar till stärkt konkurrenskraft för svensk industri genom nya forskningsresultat, kompetensförsörjning genom utbildning och föryngring, samt breddade personliga nätverk för industri och akademi.

Forskarskolan är ett nationellt initiativ och finansieras av deltagande industri, akademi och Vinnova genom det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation. Satsningen koordineras av Chalmers, KTH och forskningsplattformen Treesearch. Läs mer på www.resurssmarta.se.

Dela nyheten