TREESEARCH logotype 2 black

Till alla nyheter 

Framsteg i att göra papper för energilagring
Inom forskningscentret Digital Cellulose Center har man nu kunnat skala upp tillverkningen av elektroniskt papper till pilotskala, och därmed tagit ytterligare steg mot biobaserade batteri och sensorer i smarta förpackningar.
Bilden visar tillverkning av elektroniskt papper vid pilotpappermaskin
Foto: Ahlstrom-Munksjö

Digital Cellulose Center är ett Vinnova-kompetenscenter där bland annat Linköpings universitet, KTH och RISE ingår. I en artikel i Ny Teknik lyfts nu centrets senaste framgångar i att tillverka elektroniskt ledande papper i pilotskala fram.

De elektriska egenskaperna fås genom att använda sig av ledande polymerer och biobaserat kol som fäst till cellulosafiber. I samarbete med Ahlstrom-Munksjö, partner i DCC och Treesearch, har man nu lyckats göra kontinuerligt framställt papper i en industri-liknande process, ett steg mot att möjliggöra storskalig produktion av materialet.

– Att gå till en produktion som är mer lämpad för uppskalning, och få pappret på rullar, var mycket svårare än vi trodde. Vi har behövt modifiera cellulosan för att hjälpa komponenterna att hålla ihop, berättar Isak Engquist, Linköpings universitet.

Forskarna ser stor potential i det böjbara materialet till bland annat smarta förpackningar och lagring av förnybar energi.  

Dela nyheten