TREESEARCH logotype 2 black

Till alla nyheter 

Forskning på material från skogen på IVAs 100-lista 2021
När IVA listar aktuella forskningsprojekt med speciell potential att skapa samhällsnytta återfinns två projekt med skogen som råvara – 'Fully green energy harvester' och 'Nordic Biorubber'.
IVA-100-2021

Årets Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) 100-lista har fokus på krisberedskap och samhällets förmåga att hantera kriser. Av de 51 listade projekten återfinns två projekt som använder skogen som råvara:

Fully green energy harvester, Mittuniversitetet.   Projektet använder cellulosabaserade material för att tillverka triboelektriska nanogeneratorer (TENG) som kan lagra energi från mekaniska rörelser och leds av Renyun Zhang

Läs mer på miun.se >>

Nordic Bio-Rubber, KTH.   Projektet utveckla nya biomaterial av björkbark, en rest av den skandinaviska massan och pappersindustrin och ligger till grund för start-upen Reselo. På wwsc.se skriver Lauren McKee och Thomas Baumgarten mer om projekt.   

Läs mer på wwsc.se >>

På IVAs hemsida kan du läsa mer om 100-listan. Där hittar du även listan från 2020, där det finns fler projekt med skogen som råvara.

Läs mer på iva.se >>

Dela nyheten